Документи

Резюме на ГСП
Файл
Добавен
23.04.2018 / ДЛС Несебър
Доклад-мониторинг 2017 г.
Файл
Добавен
23.04.2018 / ДЛС Несебър
Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги на територията на ТП ДЛС "Несебър".
Файл
Добавен
29.03.2018 / ДЛС Несебър
Уведомление до заинтересованите страни за горскостопанските дейности, които ще се извършват през 2018 г. на територията на ТП ДЛС "Несебър.
Файл
Добавен
01.03.2018 / ДЛС Несебър
Декларация за дългосрочна ангажираност към принципите на FSC.
Файл
Добавен
27.02.2018 / ДЛС Несебър
Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси.
Файл
Добавен
27.02.2018 / ДЛС Несебър
Вътрешни правила за разрешаване на спорове свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общности
Файл
Добавен
27.02.2018 / ДЛС Несебър
Политика срещу корупция и сродни на нея
Файл
Добавен
27.02.2018 / ДЛС Несебър
ДОКЛАД ЗА ГВКС НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДЛС „НЕСЕБЪР”
Файл
Добавен
24.07.2017 / ДЛС Несебър
ПИСМО ОТНОСНО ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ГОДИШНИТЕ ПЛАНОВЕ ЗА 2017Г.
Файл
Добавен
07.11.2016 / ДЛС Несебър

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/opt/cpanel/ea-php52/root/usr/lib64/php/modules/http.so' - /opt/cpanel/ea-php52/root/usr/lib64/php/modules/http.so: undefined symbol: php_iconv_string

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: