Електронни търгове за реализация на дървесина

Поделение Първа дата Заглавие Вид на търга Начална цена
EТ00633 ДЛС Несебър 28.06.2019 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на добита Явен 5848.25 лв.
Документи: Заповед търг.docx Условия.docx Декларация по чл. 74.docx Проекто-договор.docx
EТ00550 ДЛС Несебър 21.03.2019 09:00 Таен търг за продажба на добита дървесина за Пакет № 1901-3 Таен 6174.00 лв.
Документи: Декларация по чл. 18, т. 3 ФЛ.docx Декларация по чл. 18,ал.3 За ЮЛ.docx Декларация по чл. 74, ал. 5 Нар..docx Заповед търг 1.docx Заявление.docx Проекто-договор.docx Условия.docx Ценово Предложение.docx
Резултати: 20190321121758865.pdf 20190321121813164.pdf
EТ00538 ДЛС Несебър 11.03.2019 13:30 Таен търг за продажба на добита дървесина Таен 28894.25 лв.
Документи: Декларация по чл. 18, т. 3 ФЛ.docx Декларация по чл. 18,ал.3 За ЮЛ.docx Декларация по чл. 74, ал. 5 Нар..docx Заповед търг 1.docx Заявление.docx Проекто-договор.docx Условия.docx Ценово Предложение.docx
EТ00511 ДЛС Несебър 25.02.2019 09:00 Таен търг за продажба на добита дървесина Таен 11906.44 лв.
Документи: Декларация по чл. 18, т. 3 ФЛ.docx Декларация по чл. 18,ал.3 За ЮЛ.docx Декларация по чл. 74, ал. 5 Нар..docx Заповед търг 1.docx Проекто-договор.docx Условия.docx Ценово Предложение.docx
EТ00493 ДЛС Несебър 12.02.2019 09:00 Таен търг за продажба на добита дървесина Таен 16505.23 лв.
Документи: Декларация по чл. 18, т. 3 ФЛ.docx Декларация по чл. 18,ал.3 За ЮЛ.docx Декларация по чл. 74, ал. 5 Нар..docx Заповед търг 1.docx Заявление.docx Проекто-договор.docx Условия.docx Ценово Предложение.docx
Резултати: заповед од-03-04.pdf протокол.pdf
EТ00296 ДЛС Несебър 27.11.2018 10:30 Таен търг за продажба на добита дървесина, трупи, Пакет № 1808-2 Таен 17951.00 лв.
Документи: Декларация по чл. 18, т. 3 ФЛ.docx Декларация по чл. 18,ал.3 За ЮЛ.docx Декларация по чл. 74, ал. 5 Нар..docx Заповед търг 1.docx Заявление.docx Проекто-договор.docx Условия.docx Ценово Предложение.docx
EТ00289 ДЛС Несебър 19.11.2018 12:00 Таен търг за продажба на добита дървесина Таен 5883.00 лв.
Документи: Декларация по чл. 18, т. 3 ФЛ.docx Декларация по чл. 18,ал.3 За ЮЛ.docx Декларация по чл. 74, ал. 5 Нар..docx Заповед търг 1.docx Заявление.docx Проекто-договор.docx Условия.docx Ценово Предложение.docx
Резултати: protokol 1808-1.pdf заповед 1808-1.pdf
EТ00253 ДЛС Несебър 21.09.2018 09:00 Таен търг за продажба на добита дървесина Таен 29946.80 лв.
Документи: Декларация по чл. 18, т. 3 ФЛ.docx Декларация по чл. 18,ал.3 За ЮЛ.docx Декларация по чл. 74, ал. 5 Нар..docx Заповед търг 1.docx Заявление.docx Проекто-договор.docx Условия.docx Ценово Предложение.docx
Резултати: 20180921154500037.pdf 20180925084309659 (1).pdf
EТ00177 ДЛС Несебър 25.06.2018 09:00 Таен търг за продажба на дървесина Таен 56300.06 лв.
Документи: 20180607104434873.pdf Декларация по чл. 18, т. 3 ФЛ.docx Декларация по чл. 18,ал.3 За ЮЛ.docx Декларация по чл. 74, ал. 5 Нар..docx Заповед търг 1.docx Заявление.docx Проекто-договор.docx Условия.docx Ценово Предложение.docx
Резултати: З-Д ОД-03-39.pdf ПРОТОКОЛ.pdf
EТ00124 ДЛС Несебър 28.05.2018 10:30 Таен търг за продажба на добита дървесина за Пакет № 1806-2 Таен 35343.00 лв.
Документи: Декларация по чл. 18, т. 3 ФЛ.docx Декларация по чл. 18,ал.3 За ЮЛ.docx Декларация по чл. 74, ал. 5 Нар..docx Заповед търг 1.docx Заявление.docx Ново изображение.JPG Проекто-договор.docx Условия.docx Ценово Предложение.docx
Резултати: З-Д-1.pdf ПРОТОКОЛ-1.pdf
EТ00116 ДЛС Несебър 23.05.2018 09:00 Таен търг за продажба на добита дървесина за Пакет № 1807-1 Таен 17523.00 лв.
Документи: CCI_000616-1.pdf Декларация по чл. 18, т. 3 ФЛ.docx Декларация по чл. 18,ал.3 За ЮЛ.docx Декларация по чл. 74, ал. 5 Нар..docx Заповед търг 1.docx Заявление.docx Проекто-договор.docx Условия.docx Ценово Предложение.docx
Резултати: З-Д (2).pdf ПРОТОКОЛ (2).pdf
EТ00113 ДЛС Несебър 21.05.2018 09:00 Таен търг за продажба на добита дървесина, Пакет № 1806-1 Таен 9377.50 лв.
Документи: Декларация по чл. 18, т. 3 ФЛ.docx Декларация по чл. 18,ал.3 За ЮЛ.docx Декларация по чл. 74, ал. 5 Нар..docx Заявление.docx Проекто-договор.docx Условия.docx Ценово Предложение.docx Заповед търг 1.docx 20180425145950336.pdf
Резултати: З-Д.pdf ПРОТОКОЛ.pdf
Процедура № EТ00193 е прекратена!
EТ00193 ДЛС Несебър 05.07.2018 10:30 Таен търг за продажба на дървесина Таен 3096.46 лв.
Документи: Декларация по чл. 18, т. 3 ФЛ.docx Декларация по чл. 18,ал.3 За ЮЛ.docx Декларация по чл. 74, ал. 5 Нар..docx Заповед търг 1.docx Заявление.docx Проекто-договор.docx Условия.docx Ценово Предложение.docx
Резултати: 20180705133819468.pdf
Процедура № EТ00215 е прекратена!
EТ00215 ДЛС Несебър 03.08.2018 12:00 Таен търг за продажба на добита дървесина Таен 3096.00 лв.
Документи: Декларация по чл. 18, т. 3 ФЛ.docx Декларация по чл. 18,ал.3 За ЮЛ.docx Декларация по чл. 74, ал. 5 Нар..docx Заповед търг 1.docx Заявление.docx Проекто-договор.docx Условия.docx Ценово Предложение.docx
Резултати: ЗАПОВЕД 03-46.pdf
Процедура № EТ00566 е прекратена!
EТ00566 ДЛС Несебър 29.03.2019 10:30 Таен търг за продажба на добита дървесина Таен 21049.60 лв.
Документи: Декларация по чл. 18, т. 3 ФЛ.docx Декларация по чл. 18,ал.3 За ЮЛ.docx Декларация по чл. 74, ал. 5 Нар..docx Заповед търг 1.docx Заявление.docx Проекто-договор.docx Условия.docx Ценово Предложение.docx
Резултати: З-Д (1).pdf П.pdf
Процедура № EТ00598 е прекратена!
EТ00598 ДЛС Несебър 16.04.2019 10:30 Таен търг за продажба на добита дървесина - трупи, бл., 1902-1 Таен 66366.00 лв.
Документи: Заповед търг 1.docx Заявление.docx Проекто-договор.docx Условия.docx Ценово Предложение.docx Декларация по чл. 18, т. 3 ФЛ.docx Декларация по чл. 18,ал.3 За ЮЛ.docx Декларация по чл. 74, ал. 5 Нар..docx
Резултати: ОД-03-37.pdf ПРОТОКОЛ 1902-1.pdf
Процедура № EТ00609 е прекратена!
EТ00609 ДЛС Несебър 09.05.2019 10:30 Тьрг с наддаване за Пакет 1902-1, трупи Явен 66366.00 лв.
Документи: Заповед търг.docx Условия.docx Декларация по чл. 74.docx Проекто-договор.docx
Резултати: заповед прекр ет 1902-1.doc