Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
2311 ДЛС Несебър 10.09.2018 Събиране на оферти с обява 980.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, и Закона за лова и опазване на дивеча, за нуждите на ЮИДП, Териториално поделение „Държавно ловно стопанство – Несебър”, в съответствие с техническата спецификация. Виж пълна информация
2304 ДЛС Несебър 11.09.2018 Открита процедура 3,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Предоставяне на агротехнически услуги ( оран, сеитба, жътва и др.) за производство на земеделски култури – пшеница, за нуждите на ТП „ДЛС – Несебър” – 50дка, ГР „Поморие”, Виж пълна информация
2199 ДЛС Несебър 28.06.2018 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 4,410.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Механизирана подготовка на почвата на площи за залесяване -15 дка. в отдел/подотдел 158"а" Виж пълна информация
2160 ДЛС Несебър 19.06.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
171 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 385 куб.м. 1782 куб.м. 0 куб.м. 2338 куб.м.
бл,чб,здб,избк,чб,кгбр,гбр,клен,мждр
Процедури за добив на дървесина 49,150.07 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за определяне на изпълнител за извършване на услуга " добив на дървесина" от ДГТ за обект №1808, група 8. Виж пълна информация
1924 ДЛС Несебър 16.03.2018 1802-1; 1711-2
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
162.15 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 162.15 куб.м.
бл.
Процедури за продажба на дървесина 28,967.95 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина - пакет № 1711-2 и пакет №1802-1. Виж пълна информация
1903 ДЛС Несебър 12.03.2018 1804
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
118 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1027 куб.м. 1667 куб.м. 341 куб.м. 3153 куб.м.
бл,чб,бб,здгл,мждр,пл.ясен,избк,цр,гбр,срлп,здб
Процедури за добив на дървесина 70,272.24 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за определяне на изпълнител за извършване на услуга " добив на дървесина" от ДГТ за обект №1804, група 4. Виж пълна информация
1895 ДЛС Несебър 07.03.2018 1807
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
237 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 434 куб.м. 2617 куб.м. 193 куб.м. 3481 куб.м.
бл,чб,цр,здб,избк,мждр,гбр,клен,кгбр
Процедури за добив на дървесина 74,094.51 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за определяне на изпълнител за извършване на услуга " добив на дървесина" от ДГТ за обект №1807, група 7. Виж пълна информация
1894 ДЛС Несебър 07.03.2018 1806
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
525 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 351 куб.м. 2045 куб.м. 232 куб.м. 3153 куб.м.
бл,чб,цр,здб
Процедури за добив на дървесина 68,924.83 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за определяне на изпълнител за извършване на услуга " добив на дървесина" от ДГТ за обект №1806, група 6. Виж пълна информация
1893 ДЛС Несебър 07.03.2018 1805
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
297 куб.м. 3 куб.м. 0 куб.м. 715 куб.м. 2288 куб.м. 190 куб.м. 3493 куб.м.
бл,чб,избк,цр,гбр,бк,смърч
Процедури за добив на дървесина 78,061.68 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за определяне на изпълнител за извършване на услуга " добив на дървесина" от ДГТ за обект №1805, група 5. Виж пълна информация
1867 ДЛС Несебър 27.02.2018 обект 1803,група 3
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
493 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 579 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1072 куб.м.
бб,чб
Процедури за добив на дървесина 23,273.33 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за определяне на изпълнител за извършване на услуга " добив на дървесина" от ДГТ за обект №1803, група 3. Виж пълна информация
1807 ДЛС Несебър 12.02.2018 1801-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
384.52 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 384.52 куб.м.
бл
Процедури за продажба на дървесина 100,502.70 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина - пакет № 1808-1. Виж пълна информация
1790 ДЛС Несебър 22.02.2018 Открита процедура 3,150.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Механизирана обработка на почва ( оран) на 50 дка за производство на земеделски култури за нуждите на ТП"ДЛС НЕСЕБЪР" Виж пълна информация
1670 ДЛС Несебър 05.01.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 35,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на 100 тона царевица на зърно за нуждите на ТП"ДЛС Несебър" за срок от 12 месеца Виж пълна информация
1662 ДЛС Несебър 04.01.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 9,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка,демонтаж,монтаж и баланс на 36бр.гуми за автомобилите,собственост на ТП"ДЛС Несебър",за срок 12 месеца Виж пълна информация
1584 ДЛС Несебър 30.11.2017 №1708-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
138.81 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 138.81 куб.м.
бл
Процедури за продажба на дървесина 22,864.10 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина - пакет № 1708-1. Виж пълна информация
1575 ДЛС Несебър 27.11.2017 обект № 1801, група №1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
740 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 512 куб.м. 1386 куб.м. 182 куб.м. 2820 куб.м.
бл,цр,избк,чб,бб,здб,гбр
Процедури за добив на дървесина 64,329.92 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за определяне на изпълнител за извършване на услуга " добив на дървесина" от ДГТ за обект №1801, група 1. Виж пълна информация
1574 ДЛС Несебър 27.11.2017 обект № 1802, група №2
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
213 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 131 куб.м. 1207 куб.м. 212 куб.м. 1763 куб.м.
бл,цр
Процедури за добив на дървесина 38,547.76 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за определяне на изпълнител за извършване на услуга " добив на дървесина" от ДГТ за обект №1802, група 2. Виж пълна информация
1518 ДЛС Несебър 16.11.2017 1711-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
207.45 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 207.45 куб.м.
бл
Процедури за продажба на дървесина 40,326.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на дървесина - пакет № 1711-1. Виж пълна информация
1458 ДЛС Несебър 23.10.2017 1707-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
40.89 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 40.89 куб.м.
избк
Процедури за продажба на дървесина 3,163.15 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина - пакет № 1707-1. Виж пълна информация
1401 ДЛС Несебър 20.09.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,025.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, и Закона за лова и опазване на дивеча, за нуждите на ЮИДП, Териториално поделение „Държавно ловно стопанство – Несебър”, в съответствие с техническата спецификация. Виж пълна информация