Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
1398 ДЛС Несебър 25.09.2017 отд. 158 "В" Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 5,775.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на процедура чрез открит конкурс с предмет: Механизирана подготовка на почвата за залесяване - 20 дка в отдел/подотдел 158 "В"-част, на територията на ТП ДЛС "Несебър". Виж пълна информация
1382 ДЛС Несебър 19.09.2017 №1711
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
323 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 190 куб.м. 513 куб.м.
дб, цр
Процедури за добив на дървесина 5,130.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за "товарене, транспортиране до тир станция и разтоварване на дървесина за нуждите на ТП ДЛС Несебър" Виж пълна информация
1372 ДЛС Несебър 07.09.2017 обект № 1711, група №11
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
429 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 978 куб.м. 3606 куб.м. 194 куб.м. 5207 куб.м.
бл,цр,избк,чб,срлп,гбр,клен,мждр
Процедури за добив на дървесина 102,911.43 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на процедура чрез договаряне за извършване на услуга - добив на дървесина от обект № 1711, група №11 в ТП ДЛС "Несебър" Виж пълна информация
1317 ДЛС Несебър 14.09.2017 Открита процедура 80,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на нетна активна електрическа енергия. Виж пълна информация
1292 ДЛС Несебър 14.08.2017 1706-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
135.93 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 135.93 куб.м.
чб
Процедури за продажба на дървесина 10,307.55 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина - пакет № 1706-1. Виж пълна информация
1290 ДЛС Несебър 14.08.2017 обект № 1711, група №11
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
429 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 978 куб.м. 3606 куб.м. 194 куб.м. 5207 куб.м.
бл,цр,избк,чб,срлп,гбр,клен,мждр
Процедури за добив на дървесина 102,911.43 лв. без ДДС
Предмет: Документация за повеждане на процедура чрез открит конкурс за извършване на услуга - "добив на дървесина" от обект № 1711, група №11, в ТП ДЛС "Несебър". Виж пълна информация
1171 ДЛС Несебър 07.07.2017 обект № 1711, група №11
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
429 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 978 куб.м. 3606 куб.м. 194 куб.м. 5207 куб.м.
бл,цр,избк,чб,срлп,гбр,клен,мждр
Процедури за добив на дървесина 102,911.43 лв. без ДДС
Предмет: Документация за повеждане на процедура чрез открит конкурс за извършване на услуга - "добив на дървесина" от обект № 1711, група №11, в ТП ДЛС "Несебър". Виж пълна информация
1142 ДЛС Несебър 26.06.2017 пакет № 1710-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
154.78 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 154.78 куб.м.
бл
Процедури за продажба на дървесина 30,471.80 лв. без ДДС
Предмет: Документация за повеждане на търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина от пакет № 1710-1, находяща се на временни складове на територията на ТП ДЛС "Несебър". Виж пълна информация
1099 ДЛС Несебър 15.06.2017 обект № 1709, група №9
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
133 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 361 куб.м. 803 куб.м. 7 куб.м. 1304 куб.м.
бл,цр,гбр,здб,чб,бб,срлп,клен,мждр.
Процедури за добив на дървесина 25,650.84 лв. без ДДС
Предмет: Процедура чрез договаряне за определяне на изпълнител за извършване на услуга - "добив на дървесина" от ДГТ за обект №1709,група №9 от КЛФ-2017 г. Виж пълна информация
1043 ДЛС Несебър 29.05.2017 обект № 1708, група №8
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
76 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 770 куб.м. 458 куб.м. 40 куб.м. 1344 куб.м.
бл,цр,гбр,здгл,чб,чдб
Процедури за добив на дървесина 26,350.32 лв. без ДДС
Предмет: Процедура чрез договаряне за определяне на изпълнител за извършване на услуга - "добив на дървесина" от ДГТ за обект №1708,група №8 от КЛФ-2017 г. Виж пълна информация
937 ДЛС Несебър 11.04.2017 обект № 1705, група №5
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 769 куб.м. 160 куб.м. 0 куб.м. 931 куб.м.
изкбк,чб,бб,цр,мждр
Процедури за добив на дървесина 17,980.32 лв. без ДДС
Предмет: Процедура чрез договаряне за определяне на изпълнител за извършване на услуга - "добив на дървесина" от ДГТ за обект №1705,група №5 от КЛФ-2017 г. Виж пълна информация
839 ДЛС Несебър 17.03.2017 1703-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
134.10 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 134.10 куб.м.
бл.
Процедури за продажба на дървесина 14,014.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина. Виж пълна информация
838 ДЛС Несебър 17.03.2017 1702-2
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
301.05 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 301.05 куб.м.
дб
Процедури за продажба на дървесина 50,054.60 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина. Виж пълна информация
836 ДЛС Несебър 17.03.2017 1701-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
547.66 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 547.66 куб.м.
бл.
Процедури за продажба на дървесина 86,705.70 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина. Виж пълна информация
783 ДЛС Несебър 07.03.2017 Обект № 1709, група №9
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
133 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 361 куб.м. 803 куб.м. 7 куб.м. 1304 куб.м.
бл,цр,гбр,здб,чб,бб,срлп,клен,мждрн
Процедури за добив на дървесина 25,650.84 лв. без ДДС
Предмет: Документация за повеждане на процедура чрез открит конкурс за извършване на услуга - "добив на дървесина" от обект № 1709, група №9, в ТП ДЛС "Несебър". Виж пълна информация
782 ДЛС Несебър 07.03.2017 Обект № 1710, група №10
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
186 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 542 куб.м. 1838 куб.м. 35 куб.м. 2601 куб.м.
бл,цр,гбр,здб,чб,избс,срлп,клен,мждр,пл.ясен
Процедури за добив на дървесина 51,251.83 лв. без ДДС
Предмет: Документация за повеждане на процедура чрез открит конкурс за извършване на услуга - "добив на дървесина" от обект № 1710, група №10, в ТП ДЛС "Несебър". Виж пълна информация
781 ДЛС Несебър 07.03.2017 Обект №1708, група №8
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
76 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 770 куб.м. 458 куб.м. 40 куб.м. 1344 куб.м.
бл,цр,гбр,здгл,чб,чдб
Процедури за добив на дървесина 26,350.32 лв. без ДДС
Предмет: Документация за повеждане на процедура чрез открит конкурс за извършване на услуга - "добив на дървесина" от обект № 1708, група № 8, в ТП ДЛС "Несебър". Виж пълна информация
780 ДЛС Несебър 07.03.2017 Обект №1707, група №7
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
199 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 26 куб.м. 2123 куб.м. 109 куб.м. 2457 куб.м.
бк,бл,цр,гбр,здб
Процедури за добив на дървесина 48,620.91 лв. без ДДС
Предмет: Документация за повеждане на процедура чрез открит конкурс за извършване на услуга - "добив на дървесина" от обект № 1707, група № 7, в ТП ДЛС "Несебър". Виж пълна информация
779 ДЛС Несебър 07.03.2017 Обект № 1706, група № 6
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
128 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 826 куб.м. 1225 куб.м. 23 куб.м. 2202 куб.м.
бк,чб,бл,цр,гбр,кгбр
Процедури за добив на дървесина 43,052.03 лв. без ДДС
Предмет: Документация за повеждане на процедура чрез открит конкурс за извършване на услуга - "добив на дървесина" от обект № 1706, група № 6, в ТП ДЛС "Несебър". Виж пълна информация
755 ДЛС Несебър 27.02.2017 Обект № 1705, група № 5
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 769 куб.м. 160 куб.м. 0 куб.м. 931 куб.м.
избк,чб,бб,цр,мждр
Процедури за добив на дървесина 17,980.32 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина от ДГТ-обект № 1705, група № 5 от КЛФ 2017 г. Виж пълна информация