Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
838 ДЛС Несебър 17.03.2017 1702-2
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
301.05 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 301.05 куб.м.
дб
Процедури за продажба на дървесина 50,054.60 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина. Виж пълна информация
836 ДЛС Несебър 17.03.2017 1701-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
547.66 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 547.66 куб.м.
бл.
Процедури за продажба на дървесина 86,705.70 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина. Виж пълна информация
783 ДЛС Несебър 07.03.2017 Обект № 1709, група №9
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
133 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 361 куб.м. 803 куб.м. 7 куб.м. 1304 куб.м.
бл,цр,гбр,здб,чб,бб,срлп,клен,мждрн
Процедури за добив на дървесина 25,650.84 лв. без ДДС
Предмет: Документация за повеждане на процедура чрез открит конкурс за извършване на услуга - "добив на дървесина" от обект № 1709, група №9, в ТП ДЛС "Несебър". Виж пълна информация
782 ДЛС Несебър 07.03.2017 Обект № 1710, група №10
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
186 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 542 куб.м. 1838 куб.м. 35 куб.м. 2601 куб.м.
бл,цр,гбр,здб,чб,избс,срлп,клен,мждр,пл.ясен
Процедури за добив на дървесина 51,251.83 лв. без ДДС
Предмет: Документация за повеждане на процедура чрез открит конкурс за извършване на услуга - "добив на дървесина" от обект № 1710, група №10, в ТП ДЛС "Несебър". Виж пълна информация
781 ДЛС Несебър 07.03.2017 Обект №1708, група №8
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
76 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 770 куб.м. 458 куб.м. 40 куб.м. 1344 куб.м.
бл,цр,гбр,здгл,чб,чдб
Процедури за добив на дървесина 26,350.32 лв. без ДДС
Предмет: Документация за повеждане на процедура чрез открит конкурс за извършване на услуга - "добив на дървесина" от обект № 1708, група № 8, в ТП ДЛС "Несебър". Виж пълна информация
780 ДЛС Несебър 07.03.2017 Обект №1707, група №7
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
199 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 26 куб.м. 2123 куб.м. 109 куб.м. 2457 куб.м.
бк,бл,цр,гбр,здб
Процедури за добив на дървесина 48,620.91 лв. без ДДС
Предмет: Документация за повеждане на процедура чрез открит конкурс за извършване на услуга - "добив на дървесина" от обект № 1707, група № 7, в ТП ДЛС "Несебър". Виж пълна информация
779 ДЛС Несебър 07.03.2017 Обект № 1706, група № 6
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
128 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 826 куб.м. 1225 куб.м. 23 куб.м. 2202 куб.м.
бк,чб,бл,цр,гбр,кгбр
Процедури за добив на дървесина 43,052.03 лв. без ДДС
Предмет: Документация за повеждане на процедура чрез открит конкурс за извършване на услуга - "добив на дървесина" от обект № 1706, група № 6, в ТП ДЛС "Несебър". Виж пълна информация
755 ДЛС Несебър 27.02.2017 Обект № 1705, група № 5
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 769 куб.м. 160 куб.м. 0 куб.м. 931 куб.м.
избк,чб,бб,цр,мждр
Процедури за добив на дървесина 17,980.32 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина от ДГТ-обект № 1705, група № 5 от КЛФ 2017 г. Виж пълна информация
734 ДЛС Несебър 16.02.2017 1702-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
138.19 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 138.19 куб.м.
дб
Процедури за продажба на дървесина 22,602.40 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина. Виж пълна информация
686 ДЛС Несебър 10.02.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 35,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез покупка на 100 т. царевица на зърно за нуждите на ТП ДЛС "Несебър". Виж пълна информация
455 ДЛС Несебър 22.11.2016 25.11.2016 1612
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 487 куб.м. 0 куб.м. 487 куб.м.
цр,кгбр
Процедури за добив на дървесина 10,227.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за повеждане на процедура чрез договаряне за извършване на услуга - "добив на дървесина" от обект № 1612, група № 12, в ТП ДЛС "Несебър". Виж пълна информация
454 ДЛС Несебър 22.11.2016 25.11.2016 1611
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
25 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 73 куб.м. 370 куб.м. 104 куб.м. 572 куб.м.
бл, цр, кггбр
Процедури за добив на дървесина 12,012.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за повеждане на процедура чрез договаряне за извършване на услуга - "добив на дървесина" от обект № 1611, група № 11, в ТП ДЛС "Несебър". Виж пълна информация
431 ДЛС Несебър 05.12.2016 08.12.2016 1705
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 769 куб.м. 160 куб.м. 0 куб.м. 931 куб.м.
чб,бб,избк,цр,мждр
Процедури за добив на дървесина 17,980.32 лв. без ДДС
Предмет: Документация за повеждане на процедура чрез открит конкурс за извършване на услуга - "добив на дървесина" от обект № 1705, група № 5, в ТП ДЛС "Несебър". Виж пълна информация
430 ДЛС Несебър 28.11.2016 01.12.2016 1704
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
190 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 5 куб.м. 1091 куб.м. 172 куб.м. 1458 куб.м.
избк, бл, цр, здб, гбр
Процедури за добив на дървесина 29,191.28 лв. без ДДС
Предмет: Документация за повеждане на процедура чрез открит конкурс за извършване на услуга - "добив на дървесина" от обект № 1704, група № 4, в ТП ДЛС "Несебър". Виж пълна информация
429 ДЛС Несебър 28.11.2016 01.12.2016 1703
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
147 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 16 куб.м. 501 куб.м. 28 куб.м. 692 куб.м.
бл,цр
Процедури за добив на дървесина 13,916.26 лв. без ДДС
Предмет: Документация за повеждане на процедура чрез открит конкурс за извършване на услуга - "добив на дървесина" от обект № 1703, група № 3, в ТП ДЛС "Несебър". Виж пълна информация
427 ДЛС Несебър 28.11.2016 01.12.2016 1702
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
375 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 41 куб.м. 440 куб.м. 189 куб.м. 1045 куб.м.
дб
Процедури за добив на дървесина 21,661.26 лв. без ДДС
Предмет: Документация за повеждане на процедура чрез открит конкурс за извършване на услуга - "добив на дървесина" от обект № 1702, група № 2, в ТП ДЛС "Несебър". Виж пълна информация
426 ДЛС Несебър 28.11.2016 01.12.2016 1701
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
443 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 53 куб.м. 490 куб.м. 80 куб.м. 1066 куб.м.
бл,цр
Процедури за добив на дървесина 22,072.70 лв. без ДДС
Предмет: Документация за повеждане на процедура чрез открит конкурс за извършване на услуга - "добив на дървесина" от обект № 1701, група № 1, в ТП ДЛС "Несебър". Виж пълна информация
409 ДЛС Несебър 24.11.2016 30.11.2016 1610-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
71 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 30.6 куб.м. 101.6 куб.м.
бл
Процедури за продажба на дървесина 9,610.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина, находяща се на временни складове на територията на ТП ДЛС "Несебър". Виж пълна информация
400 ДЛС Несебър 15.11.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,800.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на задължителни медицински прегледи Виж пълна информация
209 ДЛС Несебър 29.08.2016 01.09.2016 №1610, група №10
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
83 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 578 куб.м. 1800 куб.м. 40 куб.м. 2501 куб.м.
бл, цр, дб, избк, гбр
Процедури за добив на дървесина 49,091.27 лв. без ДДС
Предмет: Документация за повеждане на процедура чрез открит конкурс за извършване на услуга - "добив на дървесина" от обект № 1610, група № 10, в ТП ДЛС "Несебър". Виж пълна информация