Поделение Първа дата Заглавие Вид на търга Начална цена
EТ03911 ДГС Мъглиж 18.10.2023 10:00 ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2344 Явен 4533.00 лв.
Документи: Документация обявяване сеч.rar
EТ03910 ДГС Мъглиж 17.10.2023 10:00 ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2344П Явен 14105.00 лв.
Документи: Документация обявяване.rar
EТ03907 ДГС Стара река 17.10.2023 09:30 ТП ДГС Стара река / Обект №: 2311-Е Явен 80280.00 лв.
Документи: Заповед откриване 2311-Е.doc Декларация по чл. 74, ал. 3 (5).doc Декларация по чл.18, ал.1, т.3 (3).docx Договор ПРОЕКТ 2311-Е.doc Заявление 2311-Е.doc Спецификация и график 2311-Е.xlsx Тръжни Условия 2311-Е.doc
EТ03905 ДЛС Тунджа 16.10.2023 13:00 ТП ДЛС Тунджа / Обект №: 2315 Таен 56090.00 лв.
Документи: 2315 .rar
EТ03901 ДГС Средец 16.10.2023 11:00 ТП ДГС Средец / Обект №: 2312, 13-1 Явен 31393.40 лв.
Документи: документация - пакет №2312, 13 - 1.rar
EТ03906 ДГС Средец 16.10.2023 10:00 ТП ДГС Средец / Обект №: 2304, 6 - 1 Явен 16436.62 лв.
Документи: документация - пакет №2304, 6 - 1.rar
EТ03904 ДГС Ивайловград 13.10.2023 14:00 ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2346-1 Явен 29345.00 лв.
Документи: Условия 2346-1.doc ЗАПОВЕД ОБЕКТ 2346-1.doc Образец 1 - декларация чл.74, ал..3.doc Образец 2 - декларация за съгласие с условията на процедурата.doc Проекто договор прогнозно.doc
EТ03909 ДГС Кости 13.10.2023 11:30 ТП ДГС Кости / Обект №: 2023-113 Явен 12283.10 лв.
Документи: 5_Проект на договор 2023-113.pdf 6_Декларация по 58 от Наредбата_1695797694.doc 7_Декларация 74-3 Наредбата.doc 8_Протокол от оглед 2023-113.doc 1_Одобрен график 2023-113-ЗЗЛД.pdf 2_Заповед за откриване 2023-113 - ЗЗЛД.pdf 3_Заявление за участие 2023-113.doc 4_Тръжни условия_2023-113.pdf
EТ03908 ДГС Кости 13.10.2023 11:00 ТП ДГС Кости / Обект №: 2023-112 Явен 27182.10 лв.
Документи: 7_Декларация 74-3 Наредбата.doc 8_Протокол от оглед 2023-112.doc 4_Тръжни условия_2023-112.pdf 5_Проект на договор 2023-112.pdf 6_Декларация по 58 от Наредбата_1695797694.doc 1_Одобрен график 20223-112-ЗЗЛД.pdf 2_Заповед за откриване 2023-112 - ЗЗЛД.pdf 3_Заявление за участие 2023-112.doc
EТ03903 ДГС Котел 13.10.2023 10:30 ТП ДГС Котел / Обект №: 39 Таен 22800.00 лв.
Документи: 50 ЕТ03903-на корен ЕЦП- 13.10.23- об. 39.rar
EТ03902 ДГС Котел 13.10.2023 10:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 117/23 Явен 95015.00 лв.
Документи: 49 ЕТ03902- 13.10.23 -прогнозни об. 117-23.rar
EТ03900 ДГС Сливен 12.10.2023 11:00 ТП ДГС Сливен / Обект №: 2331 Явен 40881.80 лв.
Документи: Документация.rar Заповед за откриване.pdf
EТ03896 ДГС Бургас 12.10.2023 11:00 ТП ДГС Бургас / Обект №: XXI Таен 142018.91 лв.
Документи: Документация ХХI - 12.10.23-11 Ч.rar
EТ03897 ДГС Мъглиж 12.10.2023 10:00 ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2343П Явен 130605.00 лв.
Документи: Документация обявяване.rar
EТ03899 ДЛС Ропотамо 12.10.2023 09:30 ТП ДЛС Ропотамо / Обект №: 2312-6 Таен 37292.20 лв.
Документи: документация.rar
EТ03898 ДГС Айтос 11.10.2023 11:00 ТП ДГС Айтос / Обект №: РСПБЗН 2023 Явен 2080.00 лв.
Документи: Електронен конкурс - Товарене, транспорт-РСПБЗН 2023 - ІІІ.rar
EТ03892 ДГС Маджарово 10.10.2023 14:00 ТП ДГС Маджарово / Обект №: 221213-2 Явен 14609.00 лв.
Документи: Образец 1 - декларация чл.74, ал.3.doc Образец 2 - декларация за съгласие с условията на процедурата.doc Проекто договор действ.добито ЕТ.doc Условия явен ЕТ обект № 221213-2.pdf Заповед явен ЕТ действ. добито обект №221213.pdf
EТ03895 ДГС Мъглиж 10.10.2023 11:30 ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2343 Явен 244631.00 лв.
Документи: Документация обявяване сеч.rar
EТ03889 ДГС Мъглиж 10.10.2023 11:00 ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2342 Явен 19523.00 лв.
Документи: Документация обявяване сеч.rar
EТ03888 ДГС Мъглиж 10.10.2023 10:30 ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2341 Явен 16271.00 лв.
Документи: Документация обявяване сеч.rar