Електронни търгове за реализация на дървесина

Поделение Първа дата Заглавие Вид на търга Начална цена
EТ02493 ДГС Мъглиж 31.08.2022 10:00 ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 223142 Явен 70995.00 лв.
Документи: Документация обявяване сеч.rar
EТ02494 ДГС Средец 31.08.2022 09:30 ТП ДГС Средец / Обект №: 2221-1 Явен 2122.50 лв.
Документи: ЕТ-пакет 2221-1-31.08.2022 г..rar
EТ02492 ДЛС Мазалат 30.08.2022 13:00 ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2249-1 Явен 33703.00 лв.
Документи: 2249-1.rar
EТ02491 ДЛС Мазалат 30.08.2022 12:30 ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2248-1 Явен 17462.00 лв.
Документи: 2248-1.rar
EТ02490 ДЛС Мазалат 30.08.2022 12:00 ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2244-1 Явен 39551.00 лв.
Документи: 2244-1.rar
EТ02489 ДЛС Мазалат 30.08.2022 11:30 ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2243-1 Явен 21229.00 лв.
Документи: 2243-1.rar
EТ02488 ДЛС Мазалат 30.08.2022 11:00 ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2242-1 Явен 110348.00 лв.
Документи: 2242-1.rar
EТ02487 ДЛС Мазалат 30.08.2022 10:30 ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2241-1 Явен 74119.00 лв.
Документи: 2241-1.rar
EТ02486 ДЛС Мазалат 30.08.2022 10:00 ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2240-1 Явен 109506.00 лв.
Документи: 2240-1.rar
EТ02485 ДЛС Мазалат 30.08.2022 09:30 ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2239 Таен 200099.00 лв.
Документи: 2239.rar
EТ02484 ДЛС Мазалат 30.08.2022 09:00 ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2238-1 Явен 143746.00 лв.
Документи: 2238-1.rar
EТ02481 ДЛС Мазалат 29.08.2022 15:30 ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2248 Таен 5967.00 лв.
Документи: 2248.rar
EТ02474 ДЛС Мазалат 29.08.2022 15:00 ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2241 Таен 31215.00 лв.
Документи: 2241.rar
EТ02483 ДЛС Мазалат 29.08.2022 14:30 ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2250 Таен 38765.00 лв.
Документи: БЛАНКА ТРАНСПОРТ пр.м3.xlsx 2250.rar
EТ02482 ДЛС Мазалат 29.08.2022 14:00 ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2249 Таен 11815.00 лв.
Документи: 2249.rar
EТ02471 ДГС Гурково 29.08.2022 13:30 ТП ДГС Гурково / Обект №: 224135 за МТ Явен 12510.00 лв.
Документи: 224135 ел. търг МП.zip
EТ02480 ДЛС Мазалат 29.08.2022 13:00 ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2247 Таен 36105.00 лв.
Документи: БЛАНКА ТРАНСПОРТ пр.м3.xlsx 2247.rar
EТ02479 ДЛС Мазалат 29.08.2022 12:30 ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2246 Таен 33050.00 лв.
Документи: 2246.rar
EТ02478 ДЛС Мазалат 29.08.2022 12:00 ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2245 Таен 20224.00 лв.
Документи: 2245.rar
EТ02477 ДЛС Мазалат 29.08.2022 11:30 ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2244 Таен 14145.00 лв.
Документи: 2244.rar