Поделение Първа дата Заглавие Вид на търга Начална цена
EТ02787 ДГС Елхово 22.12.2022 09:00 ТП ДГС Елхово / Обект №: 2323 Явен 156470.00 лв.
Документи: РД-10-197.PDF Документация.zip
EТ02939 ДГС Кости 21.12.2022 10:00 ТП ДГС Кости / Обект №: 2022-004 Явен 10294.20 лв.
Документи: 5_Проект на договор 2022-004.pdf 6_Декларация по 58 от Наредбата.doc 7_Декларация 74-3 Наредбата.doc 8_Протокол от оглед 2022-004.doc 4_Тръжни условия_2022-004.pdf 2_Заповед за откриване 2022-004 – ЗЗЛД.pdf 3_Заявление за участие 2022-004.doc 1_Одобрен график ЮИДП – ЗЗЛД.pdf
EТ02786 ДГС Елхово 21.12.2022 09:00 ТП ДГС Елхово / Обект №: 2322 Явен 155050.00 лв.
Документи: РД-10-196.PDF Документация.zip
EТ02882 ДГС Малко Търново 20.12.2022 16:30 ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2318-1 Явен 242666.00 лв.
Документи: 6_Декларация за съгласие с клаузите на проекто договора.docx 7_Декларация по 58 от Наредбата.doc 8_Декларация 74-5 Наредбата.doc 9_Декларация за преработена дървесина.doc 2_Заповед прогнозна ВФ 2318-1 - ЗЗЛД.pdf 3_Заявление за участие.doc 4_Тръжни условия.pdf 5_Проект на договор.pdf 1_Графици 28-11-2022 - Одобрени ЮИДП – ЗЗЛД.pdf
EТ02938 ДГС Мъглиж 20.12.2022 16:00 ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2310П Явен 50100.00 лв.
Документи: Документация обявяване.rar
EТ02880 ДГС Малко Търново 20.12.2022 16:00 ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2313-1 Явен 28128.00 лв.
Документи: 5_Проект на договор.pdf 6_Декларация за съгласие с клаузите на проекто договора.docx 7_Декларация по 58 от Наредбата.doc 8_Декларация 74-5 Наредбата.doc 9_Декларация за преработена дървесина.doc 1_Графици 28-11-2022 - Одобрени ЮИДП – ЗЗЛД.pdf 2_Заповед прогнозна ВФ 2313-1 - ЗЗЛД.pdf 3_Заявление за участие.doc 4_Тръжни условия.pdf
EТ02870 ДГС Малко Търново 20.12.2022 15:30 ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2304-1 Явен 155000.00 лв.
Документи: 9_Декларация за преработена дървесина.doc 3_Заявление за участие.doc 4_Тръжни условия.pdf 5_Проект на договор.pdf 6_Декларация за съгласие с клаузите на проекто договора.docx 7_Декларация по 58 от Наредбата.doc 8_Декларация 74-5 Наредбата.doc 1_Графици 28-11-2022 - Одобрени ЮИДП – ЗЗЛД.pdf 2_Заповед прогнозна ВФ 2304-1 - ЗЗЛД.pdf
EТ02855 ДЛС Граматиково 20.12.2022 15:30 ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 2323-1 Явен 185226.00 лв.
Документи: Проект на договор - прил.№3.doc Тръжни условия .doc 1_Заповед откриване .doc 7_Декларация 74-5 Наредбата.doc Декларация - прил.№2 - Копие.docx Декларация -прил.№1.docx Заявление.docx Приложение №4- необходими документи (2).docx
EТ02931 ДГС Сливен 20.12.2022 15:00 ТП ДГС Сливен / Обект №: 23-07 Явен 126450.00 лв.
Документи: Заповед за откриване.pdf Документация.rar
EТ02878 ДГС Малко Търново 20.12.2022 15:00 ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2312-1 Явен 176404.00 лв.
Документи: 9_Декларация за преработена дървесина.doc 4_Тръжни условия.pdf 5_Проект на договор.pdf 6_Декларация за съгласие с клаузите на проекто договора.docx 7_Декларация по 58 от Наредбата.doc 8_Декларация 74-5 Наредбата.doc 1_Графици 28-11-2022 - Одобрени ЮИДП – ЗЗЛД.pdf 2_Заповед прогнозна ВФ 2312-1 - ЗЗЛД.pdf 3_Заявление за участие.doc
EТ02930 ДГС Сливен 20.12.2022 14:30 ТП ДГС Сливен / Обект №: 23-05 Явен 269650.00 лв.
Документи: Документация.rar Заповед за откриване.pdf
EТ02874 ДГС Малко Търново 20.12.2022 14:30 ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2311-1 Явен 181896.00 лв.
Документи: 6_Декларация за съгласие с клаузите на проекто договора.docx 7_Декларация по 58 от Наредбата.doc 8_Декларация 74-5 Наредбата.doc 9_Декларация за преработена дървесина.doc 1_Графици 28-11-2022 - Одобрени ЮИДП – ЗЗЛД.pdf 2_Заповед прогнозна ВФ 2311-1 - ЗЗЛД.pdf 3_Заявление за участие.doc 4_Тръжни условия.pdf 5_Проект на договор.pdf
EТ02782 ДГС Царево 20.12.2022 14:00 ТП ДГС Царево / Обект №: 2322-1 Явен 89428.00 лв.
Документи: документация 10.zip
EТ02854 ДЛС Граматиково 20.12.2022 13:30 ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 2322-1 Явен 126961.00 лв.
Документи: Проект на договор - прил.№3.doc Тръжни условия .doc 1_Заповед откриване .doc 7_Декларация 74-5 Наредбата.doc Декларация - прил.№2 - Копие.docx Декларация -прил.№1.docx Заявление.docx Приложение №4- необходими документи (2).docx
EТ02781 ДГС Царево 20.12.2022 13:30 ТП ДГС Царево / Обект №: 2320-1 Явен 111787.00 лв.
Документи: документация 9.zip
EТ02780 ДГС Царево 20.12.2022 13:00 ТП ДГС Царево / Обект №: 2319-1 Явен 99560.00 лв.
Документи: документация 8.zip
EТ02779 ДГС Царево 20.12.2022 12:30 ТП ДГС Царево / Обект №: 2318-1 Явен 167737.00 лв.
Документи: документация 7.zip
EТ02873 ДГС Малко Търново 20.12.2022 12:00 ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2308-1 Явен 58900.00 лв.
Документи: 8_Декларация 74-5 Наредбата.doc 9_Декларация за преработена дървесина.doc 2_Заповед прогнозна ВФ 2308-1 - ЗЗЛД.pdf 3_Заявление за участие.doc 4_Тръжни условия.pdf 5_Проект на договор.pdf 6_Декларация за съгласие с клаузите на проекто договора.docx 7_Декларация по 58 от Наредбата.doc 1_Графици 28-11-2022 - Одобрени ЮИДП – ЗЗЛД.pdf
EТ02778 ДГС Царево 20.12.2022 12:00 ТП ДГС Царево / Обект №: 2317-1 Явен 163696.00 лв.
Документи: документация 6.zip
EТ02853 ДЛС Граматиково 20.12.2022 11:30 ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 2321-1 Явен 147497.00 лв.
Документи: Декларация - прил.№2 - Копие.docx Декларация -прил.№1.docx Заявление.docx Приложение №4- необходими документи (2).docx Проект на договор - прил.№3.doc Тръжни условия .doc 7_Декларация 74-5 Наредбата.doc 1_Заповед откриване .doc