Поделение Първа дата Заглавие Вид на търга Начална цена
EТ03285 ДГС Карнобат 11.04.2023 13:00 ТП ДГС Карнобат / Обект №: 2307 Явен 92805.00 лв.
Документи: Документация за обект № 2307.rar
EТ03284 ДГС Карнобат 11.04.2023 12:00 ТП ДГС Карнобат / Обект №: 2306 Явен 68764.00 лв.
Документи: Документация за обект № 2306.rar
EТ03283 ДГС Карнобат 11.04.2023 11:00 ТП ДГС Карнобат / Обект №: 2305 Явен 76475.00 лв.
Документи: Документация за обект № 2305.rar
EТ03290 ДГС Мъглиж 11.04.2023 10:30 ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2324 Явен 13774.00 лв.
Документи: Документация обявяване сеч.rar
EТ03289 ДГС Мъглиж 11.04.2023 10:00 ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2323 Явен 19396.00 лв.
Документи: Документация обявяване сеч.rar
EТ03278 ДГС Карнобат 11.04.2023 10:00 ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12309 Явен 39680.00 лв.
Документи: Документация за обект № 12309.rar
EТ03282 ДГС Сливен 06.04.2023 13:00 ТП ДГС Сливен / Обект №: 23-21 Явен 314520.00 лв.
Документи: Документация.rar Заповед за откриване.pdf
EТ03286 ДГС Айтос 06.04.2023 11:00 ТП ДГС Айтос / Обект №: 10/2023 Явен 84375.00 лв.
Документи: Електронен търг с наддаване Пакет 10-2023 - прогнозни.rar
EТ03281 ДГС Сливен 06.04.2023 11:00 ТП ДГС Сливен / Обект №: 23-22 Явен 31710.00 лв.
Документи: Документация.rar Заповед за откриване.pdf
EТ03288 ДГС Мъглиж 06.04.2023 10:30 ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2324П Явен 6290.00 лв.
Документи: Документация обявяване.rar
EТ03287 ДГС Мъглиж 06.04.2023 10:00 ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2323П Явен 60895.00 лв.
Документи: Документация обявяване.rar
EТ03276 ДГС Сливен 05.04.2023 13:00 ТП ДГС Сливен / Обект №: 23-23 Явен 99680.00 лв.
Документи: Документация.rar Заповед за откриване.pdf
EТ03274 ДГС Сливен 05.04.2023 11:00 ТП ДГС Сливен / Обект №: 23-20 Явен 68490.00 лв.
Документи: Заповед за откриване.pdf Документация.rar
EТ03280 ДГС Стара Загора 04.04.2023 11:00 ТП ДГС Стара Загора / Обект №: ГСУ-2 Явен 28250.00 лв.
Документи: Док. транспорт - ГСУ 2.rar
EТ03279 ДГС Стара Загора 04.04.2023 10:30 ТП ДГС Стара Загора / Обект №: ГСУ-1 Явен 28250.00 лв.
Документи: Док. транспорт-ГСУ 1.rar
EТ03275 ДГС Карнобат 04.04.2023 10:00 ТП ДГС Карнобат / Обект №: 2304 Таен 427310.00 лв.
Документи: ДОКУМЕНТАЦИЯ за обект № 2304.rar
EТ03272 ДГС Мъглиж 04.04.2023 10:00 ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2322 Явен 30289.00 лв.
Документи: Документация обявяване сеч.rar
EТ03277 ДГС Айтос 03.04.2023 11:00 ТП ДГС Айтос / Обект №: Ел.т.5 Таен 5074.50 лв.
Документи: Ел.търг с еднократно ценово предложение Ел.т5 -дърв.от склад.rar
EТ03270 ДГС Сливен 31.03.2023 11:00 ТП ДГС Сливен / Обект №: 2317 Таен 226465.00 лв.
Документи: Документация.rar Заповед за откриване.pdf
EТ03268 ДГС Сливен 30.03.2023 13:00 ТП ДГС Сливен / Обект №: 2323 Явен 159456.90 лв.
Документи: Документация.rar Заповед за откриване.pdf