Поделение Първа дата Заглавие Вид на търга Начална цена
EТ03093 ДГС Средец 06.02.2023 11:00 ТП ДГС Средец / Обект №: 2218-1 Явен 45012.00 лв.
Документи: документация - 2218-1.rar
EТ03095 ДГС Котел 06.02.2023 10:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 6 Явен 8925.00 лв.
Документи: ТП ОБ.60004.jpg ТП ОБ.60003.jpg ТП ОБ.60010.jpg ТП ОБ.60009.jpg ТП ОБ.60008.jpg ТП ОБ.60007.jpg ТП ОБ.60006.jpg ТП ОБ.60005.jpg ТП ОБ.60002.jpg ТП ОБ.60001.jpg 3- ЕТ 03095 на корен об. 6 МТ.zip
EТ03092 ДГС Средец 06.02.2023 10:00 ТП ДГС Средец / Обект №: 2226-1 Явен 47190.00 лв.
Документи: документация - 2226-1.rar
EТ03079 ДГС Сливен 03.02.2023 13:00 ТП ДГС Сливен / Обект №: 23-16 Явен 113505.00 лв.
Документи: Заповед за откриване.pdf Документация.rar
EТ03091 ДГС Мъглиж 02.02.2023 13:30 ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 223141-I Явен 4046.30 лв.
Документи: Документация обявяване.rar
EТ03087 ДГС Тича 02.02.2023 11:00 ТП ДГС Тича / Обект №: 2313 Е Явен 84040.00 лв.
Документи: Документация.rar
EТ03085 ДГС Бургас 02.02.2023 11:00 ТП ДГС Бургас / Обект №: 2204-12 Явен 48373.25 лв.
Документи: 2204-12.rar
EТ03089 ДГС Твърдица 02.02.2023 10:30 ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2313 Таен 64720.00 лв.
Документи: об.№2313 корен.rar
EТ03086 ДГС Малко Търново 02.02.2023 10:30 ТП ДГС Малко Търново / Обект №: Пакет 2222-3, обекти №№ 2209-5, 2210-4, 2211-5, 2207-3, 2212-5, 2213-3, 2215-3, 2216-4, 2220-4 Явен 129950.60 лв.
Документи: 1_Одобрен график ЮИДП 2222-3 – ЗЗЛД.pdf 2_Заповед за откриване 2222-3 - ЗЗЛД.pdf 6_Декларация по 58 от Наредбата.doc 7_Декларация 74-3 Наредбата.doc 3_Заявление за участие 2222-3.doc 4_Тръжни условия_2222-3.pdf 5_Проект на договор 2222-3.pdf
EТ03080 ДГС Чирпан 02.02.2023 10:00 ТП ДГС Чирпан / Обект №: 236103 Явен 34825.00 лв.
Документи: Sech_236103.rar
EТ03077 ДГС Карнобат 02.02.2023 10:00 ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12303 Таен 36685.00 лв.
Документи: документация за обект № 12303.rar
EТ03090 ДГС Царево 02.02.2023 09:30 ТП ДГС Царево / Обект №: 1 Явен 22235.90 лв.
Документи: документация.zip
EТ03088 ДГС Твърдица 02.02.2023 09:30 ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2314 Таен 43923.00 лв.
Документи: об.№2314 корен.rar
EТ03084 ДГС Бургас 01.02.2023 14:00 ТП ДГС Бургас / Обект №: 2208-25 Явен 45282.50 лв.
Документи: 2208-25.rar
EТ03083 ДГС Тунджа 01.02.2023 12:00 ТП ДГС Тунджа / Обект №: 2307 Явен 52040.00 лв.
Документи: 2307.rar
EТ03082 ДГС Тунджа 01.02.2023 11:00 ТП ДГС Тунджа / Обект №: 2306 Явен 110181.00 лв.
Документи: заповед за изменение.docx 2306.rar
EТ03081 ДГС Бургас 01.02.2023 11:00 ТП ДГС Бургас / Обект №: 2202-20 Явен 64738.00 лв.
Документи: 2202-20.rar
EТ03078 ДГС Тунджа 01.02.2023 09:00 ТП ДГС Тунджа / Обект №: 2305 Явен 79660.00 лв.
Документи: 2305 - комбиниран обект - ел. конкурс.rar
EТ03074 ДЛС Мазалат 31.01.2023 11:30 ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2311-1 Явен 22880.00 лв.
Документи: 2311-1-без м.rar
EТ03070 ДГС Твърдица 31.01.2023 11:30 ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2309-1 Явен 81055.00 лв.
Документи: 2309-1.rar