Поделение Първа дата Заглавие Вид на търга Начална цена
EТ04290 ДЛС Мазалат 22.12.2023 13:30 ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2404 Явен 161005.00 лв.
Документи: Електронен конкурс за комплекс от дейности 2404_1.rar
EТ04122 ДЛС Граматиково 22.12.2023 13:30 ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 2425-1 Явен 141029.00 лв.
Документи: Заповед откриване 25 .doc Заявление.docx Проект на договор - прил.№3.doc Тръжни условия .doc 7_Декларация 74-5 Наредбата.doc Декларация - прил.№2 - Копие.docx Декларация -прил.№1.docx
EТ04318 ДГС Казанлък 22.12.2023 13:00 ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2336 Явен 20205.00 лв.
Документи: Документация.rar
EТ04239 ДГС Елхово 22.12.2023 13:00 ТП ДГС Елхово / Обект №: 2412 Явен 90860.00 лв.
Документи: Документация.zip РД-10-242 от 04.12.2023г..PDF
EТ04119 ДЛС Граматиково 22.12.2023 12:00 ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 2424-1 Явен 109002.00 лв.
Документи: Тръжни условия .doc 7_Декларация 74-5 Наредбата.doc Декларация - прил.№2 - Копие.docx Декларация -прил.№1.docx Заповед откриване 24 .doc Заявление.docx Проект на договор - прил.№3.doc
EТ04286 ДЛС Мазалат 22.12.2023 11:30 ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2408 Явен 54055.00 лв.
Документи: 2408.rar
EТ04215 Централно Управление 22.12.2023 11:30 Централно Управление / Обект №: 2411Ц Явен 955640.00 лв.
Документи: Проект на договор-Приложение № 3.pdf Декларации -Приложение № 1 и № 2.docx график 2411ц.PDF Условия-Обект № 2411Ц (2).pdf Заповед за откриване-Обект № 2411Ц препис (2).pdf
EТ04310 ДГС Бургас 22.12.2023 11:00 ТП ДГС Бургас / Обект №: 2305-2 Таен 12681.90 лв.
Документи: Обект 2305-2.rar
EТ04238 ДГС Елхово 22.12.2023 11:00 ТП ДГС Елхово / Обект №: 2411 Явен 41140.00 лв.
Документи: Документация.zip РД-10-241 от 04.12.2023г..PDF
EТ04214 Централно Управление 22.12.2023 10:00 Централно Управление / Обект №: 2410Ц Явен 2049860.00 лв.
Документи: Декларации -Приложение № 1 и № 2.docx Условия-Обект № 2410Ц (1).pdf Проект на договор-Приложение № 3 (3).pdf График 2410ц.PDF Заповед за откриване-Обект № 2410Ц препис (2).pdf
EТ04118 ДЛС Граматиково 22.12.2023 10:00 ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 2422-1 Явен 123649.00 лв.
Документи: Тръжни условия .doc 7_Декларация 74-5 Наредбата.doc Декларация - прил.№2 - Копие.docx Декларация -прил.№1.docx Заповед откриване 22 .doc Заявление.docx Проект на договор - прил.№3.doc
EТ04311 ДГС Айтос 22.12.2023 09:30 ТП ДГС Айтос / Обект №: 2417 Явен 58228.00 лв.
Документи: Одобрени графици.pdf Електронен конкурс за добив на дървесина Обект 2417.rar
EТ04309 ДГС Бургас 22.12.2023 09:30 ТП ДГС Бургас / Обект №: 2302-32 Таен 7117.20 лв.
Документи: Обект 2302-32.rar
EТ04313 ДГС Айтос 22.12.2023 09:00 ТП ДГС Айтос / Обект №: 2413 Явен 71994.00 лв.
Документи: Одобрени графици.pdf Електронен конкурс за добив на дървесина Обект 2413.rar
EТ04308 ДГС Айтос 21.12.2023 17:00 ТП ДГС Айтос / Обект №: 2416 Явен 35423.00 лв.
Документи: Одобрени графици.pdf Електронен конкурс за добив на дървесина Обект 2416.rar
EТ04285 ДЛС Мазалат 21.12.2023 17:00 ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2408-1 Явен 84000.00 лв.
Документи: 2408-1.rar
EТ04307 ДГС Айтос 21.12.2023 16:30 ТП ДГС Айтос / Обект №: 2415 Явен 39860.00 лв.
Документи: Одобрени графици.pdf Електронен конкурс за добив на дървесина Обект 2415.rar
EТ04284 ДЛС Мазалат 21.12.2023 16:30 ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2407-1 Явен 39475.00 лв.
Документи: 2407-1.rar
EТ04283 ДЛС Мазалат 21.12.2023 16:00 ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2402-1 Явен 88745.00 лв.
Документи: 2402-1.rar
EТ04213 Централно Управление 21.12.2023 16:00 Централно Управление / Обект №: 2409Ц Явен 1840670.00 лв.
Документи: Декларации -Приложение № 1 и № 2.docx Условия-Обект № 2409Ц (1).pdf Проект на договор-Приложение № 3 (1).pdf График 2409ц.PDF Заповед за откриване-Обект № 2409Ц препис (2).pdf