Електронни търгове за реализация на дървесина

Поделение Първа дата Заглавие Вид на търга Начална цена
Процедура № EТ01527 е прекратена!
EТ01527 ДГС Котел 19.04.2021 11:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 7 Таен 65569.00 лв.
Документи: 18- ЕТ 01527 на корен-19.04.2021- об. 7.rar Протокол ET01527.pdf
Резултати: заповед прекратяване об. 7.pdf
EТ01524 ДГС Стара река 19.04.2021 10:00 ТП ДГС Стара река / Обект №: 2101-E Явен 100590.00 лв.
Документи: 2101-Е.rar протокол.docx протокол 2 - 2101-Е.doc 2101-E Договор.doc
Резултати: Заповед класиране.doc Уведомление.docx
EТ01531 ДГС Стара река 16.04.2021 13:00 ТП ДГС Стара река / Обект №: 2112-Е Явен 27160.00 лв.
Документи: 2112-E.rar протокол.docx протокол 2 - 2112-Е.doc 2112-E договор МТ.doc
Резултати: заповед класиране.doc Уведомление.doc
EТ01530 ДГС Стара река 16.04.2021 10:00 ТП ДГС Стара река / Обект №: 2109-Е. Явен 76206.00 лв.
Документи: Документация 2109-Е.rar Заявление.doc протокол.docx протокол 2 - 2109-Е.doc Договор.doc
Резултати: Заповед класиране.doc Уведомление.docx
EТ01523 ДЛС Несебър 15.04.2021 10:30 ТП ДЛС Несебър / Обект №: 2101-2 Таен 6004.90 лв.
Документи: трупи ЕТ-2021 - 2.rar
Резултати: заповед спечелил № 2101-2.doc
EТ01522 ДГС Карнобат 15.04.2021 10:00 ТП ДГС Карнобат / Обект №: 2105-10 Явен 11258.05 лв.
Документи: документация.rar
Резултати: Протокол.pdf Заповед № РД-10-114.pdf Протокол за скл. на д-р.pdf Договор.pdf
Процедура № EТ01521 е прекратена!
EТ01521 ДГС Айтос 14.04.2021 11:00 ТП ДГС Айтос / Обект №: 2102-03 Таен 1127.00 лв.
Документи: Ел.търг с еднократно ценово предложение пакет 2102-03 -дърв.от склад.rar
Резултати: Протокол ET01521.pdf zapoved klasirane-zali4en.docx
EТ01520 ДГС Царево 13.04.2021 09:00 ТП ДГС Царево / Обект №: 2 Явен 18896.00 лв.
Документи: документация.rar протокол 1.PDF справка.pdf протокол 2.PDF договор.pdf
Резултати: заповед класиране.PDF
Последно потвърдена цена 19084.96 лв 13.04.2021 09:03:03
EТ01519 ДГС Мъглиж 12.04.2021 09:30 ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 213118 Таен 30802.00 лв.
Документи: 213118обявяване.rar
Резултати: Протокол ET01508.pdf Заповед класиране и предсрочно изпълнение 213118.pdf Заповед комисия за разглеждане на документи и Протокол.pdf
Процедура № EТ01518 е прекратена!
EТ01518 ДЛС Мазалат 09.04.2021 10:30 ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2105 Таен 59571.00 лв.
Документи: 2105.rar Протокол ET01518.pdf
Резултати: Заповед прекратяване.docx
Процедура № EТ01517 е прекратена!
EТ01517 ДЛС Мазалат 09.04.2021 10:00 ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2104 Таен 80837.00 лв.
Документи: 2104.rar Протокол ET01517.pdf
Резултати: Заповед прекратяване.docx
Процедура № EТ01516 е прекратена!
EТ01516 ДГС Карнобат 01.04.2021 10:00 ТП ДГС Карнобат / Обект №: 2106-1 Явен 3696.00 лв.
Документи: документация.rar
Резултати: Протокол.pdf Заповед за прекратяване.pdf
EТ01515 ДГС Стара Загора 30.03.2021 09:30 ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 215116 Таен 26615.00 лв.
Документи: Док_215116.rar Протокол 1 - 215116.pdf Протокол 2 за скл.дог_215116.pdf Договор 215116.pdf
Резултати: Zapoved _215116.pdf
EТ01514 ДГС Стара Загора 30.03.2021 09:00 ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 215115 Таен 20036.00 лв.
Документи: Док_215115.rar Протокол 1-215115.pdf Протокол 2 за скл.дог_215115.pdf Договор 215115.pdf
Резултати: Zapoved _215115.pdf
Процедура № EТ01513 е прекратена!
EТ01513 ДГС Стара река 29.03.2021 13:00 ТП ДГС Стара река / Обект №: 2114-Е Явен 108614.00 лв.
Документи: Документация 2114-Е.rar протокол.docx
Резултати: Заповед прекратяване.doc
EТ01512 ДГС Стара река 29.03.2021 11:00 ТП ДГС Стара река / Обект №: 2113-Е МТ Явен 31350.00 лв.
Документи: Документация 2113-E МТ.rar протокол.docx протокол 2 - 2113-Е.doc договор 2113-Е.doc
Резултати: заповед класиране.doc Уведомление.doc
EТ01509 ДЛС Несебър 29.03.2021 10:30 ТП ДЛС Несебър / Обект №: 2101-1 Таен 10143.90 лв.
Документи: трупи ЕТ-2021 - 1.rar
Резултати: заповед спечелил № 2101-1.doc
Процедура № EТ01510 е прекратена!
EТ01510 ДГС Мъглиж 29.03.2021 10:00 ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 213120 Таен 74408.00 лв.
Документи: Документация213120.rar
Резултати: Протокол ET01510.pdf Заповед за прекратяване213120.pdf
EТ01511 ДЛС Мазалат 29.03.2021 09:30 ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2117 Таен 50549.00 лв.
Документи: 2117 обявяване.rar Протокол ET01511.pdf
Резултати: Заповед купувач.docx
Процедура № EТ01507 е прекратена!
EТ01507 ДГС Стара река 24.03.2021 11:00 ТП ДГС Стара река / Обект №: 2109-E. Явен 74350.00 лв.
Документи: 2109 Е.rar протокол.docx
Резултати: Заповед прекратяване.doc