Поделение Първа дата Заглавие Вид на търга Начална цена
EТ03073 ДЛС Мазалат 31.01.2023 11:00 ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2311 Явен 20055.00 лв.
Документи: 2311-сеч-без м.rar
EТ03072 ДГС Кости 31.01.2023 10:30 ТП ДГС Кости / Обект №: 2023-2 Явен 187790.00 лв.
Документи: 5_Проект на договор.pdf 6_Декларация за съгласие с клаузите на проекто договора.docx 7_Декларация по 58 от Наредбата.doc 8_Декларация 74-5 Наредбата.doc 9_Протокол от оглед.doc 2_Заповед прогнозна 2023-2 – ЗЗЛД.pdf 3_Заявление за участие.doc 4_Тръжни условия.pdf 1_Одобрен график 2023-2 - ЗЗЛД.pdf
EТ03069 ДГС Твърдица 31.01.2023 10:30 ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2307-1 Явен 248600.00 лв.
Документи: 2307-1.rar
EТ03068 ДГС Твърдица 31.01.2023 09:30 ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2301-1 Явен 46105.00 лв.
Документи: 2301-1.rar
EТ03076 ДГС Сливен 30.01.2023 13:00 ТП ДГС Сливен / Обект №: 23-15 Явен 167330.00 лв.
Документи: Заповед за назначаване на комисия 23-15.pdf Заповед за откриване.pdf Документация.rar
EТ03075 ДГС Сливен 30.01.2023 11:00 ТП ДГС Сливен / Обект №: 23-08 Явен 253340.00 лв.
Документи: Заповед за назначаване на комисия 23-08.pdf Заповед за откриване.pdf Документация.rar
Процедура № EТ03071 е прекратена!
EТ03071 ДЛС Несебър 30.01.2023 10:30 ТП ДЛС Несебър / Обект №: 2307К Явен 293785.00 лв.
Документи: 2307K ЕТ.rar
EТ03065 ДГС Котел 27.01.2023 11:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 4/23 Явен 81580.00 лв.
Документи: 10 Протокол ET03065.pdf 2 ЕТ03065- 27.01.23- прогнозни об. 4-23.zip
Резултати: 11- заповед за класиране об. 4-23.pdf
Последно потвърдена цена 115843.60 лв 27.01.2023 11:45:46
Процедура № EТ03067 е прекратена!
EТ03067 ДГС Мъглиж 27.01.2023 10:30 ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2317П Явен 2760.00 лв.
Документи: Документация обявяване.rar
Резултати: Заповед прекратяване - 2317П.pdf Протокол ET03067-2317П.pdf
EТ03066 ДГС Мъглиж 27.01.2023 10:00 ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2316П Явен 3480.00 лв.
Документи: Документация обявяване.rar
Резултати: Протокол ET03066-2316П.pdf
EТ03064 ДГС Котел 27.01.2023 10:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 4 Явен 35873.00 лв.
Документи: 13 Протокол ET03064.pdf 1 ЕК03064- 27.01.2023- добив об. 4.zip
Резултати: 14 заповед класиране добив об. 4.pdf
Процедура № EТ03026 е прекратена!
EТ03026 ДГС Бургас 26.01.2023 13:00 ТП ДГС Бургас / Обект №: Обект IX Явен 56841.25 лв.
Документи: Заповед комисия Обект 9.docx Обект 9.rar
Резултати: Заповед прекратяване 9.docx заличен протокол обект 9.pdf
EТ03060 ДГС Гурково 25.01.2023 11:00 ТП ДГС Гурково / Обект №: 234105 Явен 135700.00 лв.
Документи: Протокол об.№ 234105.zip 234105 -продажба.zip
Резултати: Заповед класиране ел. търг обект № 234105.zip
EТ03061 ДГС Гурково 25.01.2023 10:30 ТП ДГС Гурково / Обект №: 234118 Таен 198515.00 лв.
Документи: Договор обект № 234118.zip протокол документи-234118.zip Протокол об.№234118.zip 234118.zip
Резултати: Заповед класиране ел. търг обект № 234118.zip
EТ03062 ДГС Н. Паничарево 25.01.2023 10:00 ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 23-2 Явен 158198.00 лв.
Документи: Заповед Класиране Обект № 23-2_НОВА.pdf Протокол Комисия ЕТ03062.pdf Заповед комисия 23-2.doc Документация за Обект № 23-2.rar
Резултати: Заповед Класиране Обект № 23-2_НОВА.pdf
Процедура № EТ03063 е прекратена!
EТ03063 ДЛС Несебър 25.01.2023 09:00 ТП ДЛС Несебър / Обект №: 2308П Явен 148760.00 лв.
Документи: ET naddavane 2308П.rar
Резултати: заповед ппекр. ЕТ.doc
EТ03053 ДГС Средец 20.01.2023 12:00 ТП ДГС Средец / Обект №: 2225-1 Явен 36570.00 лв.
Документи: документация 2225-1.rar
EТ03052 ДГС Средец 20.01.2023 10:00 ТП ДГС Средец / Обект №: 2224-4 Явен 56425.60 лв.
Документи: протокол - 2224-4.pdf документация - 2224-4.rar
Резултати: Заповед класиране -2224-4.pdf
Последно потвърдена цена 56989.86 лв 20.01.2023 10:03:04
EТ03059 ДГС Гурково 13.01.2023 10:00 ТП ДГС Гурково / Обект №: 234109-1 Явен 31790.00 лв.
Документи: протокол документи-234109-1.zip Протокол ET03059-234109-1.zip 234109-1.rar
Резултати: Заповед класиране ел. търг обект № 234109-1.zip
Последно потвърдена цена 34969.00 лв 13.01.2023 10:13:12
EТ03058 ДГС Гурково 13.01.2023 09:30 ТП ДГС Гурково / Обект №: 224134 за МП Явен 11315.00 лв.
Документи: Договор обект № 224134.zip протокол документи-224134.zip Протокол ET03058-об 224134 МП.zip 224134 ел. търг МП.rar
Резултати: Заповед класиране ел. търг обект № 224134.zip