Поделение Първа дата Заглавие Вид на търга Начална цена
Процедура № EТ05032 е прекратена!
EТ05032 ДГС Сливен 07.06.2024 11:00 ТП ДГС Сливен / Обект №: 24-14Б Явен 28012.00 лв.
Документи: Протокол ET05032.pdf Заповед за назначаване на комисия.pdf 2) Условия.doc 3) Приложение 1.doc 4) Приложение 2.doc 5) Приложение 3_proekt_na_dogovor.doc Заповед за откриване.pdf
Резултати: Заповед за прекратяване 24-14Б.pdf
EТ05030 ДГС Казанлък 07.06.2024 11:00 ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2422 Явен 5989.00 лв.
Документи: Заповед зa обект 2422 изменение.docx Документация 2422.rar
Резултати: protokol obekt 2422.pdf Заповед класиране - об.2422.doc
EТ05029 ДГС Казанлък 07.06.2024 10:30 ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2421 Явен 22423.58 лв.
Документи: Документация 2421.rar
Резултати: protokol obekt 2421.pdf Заповед класиране - об.2421.doc
EТ05028 ДГС Казанлък 07.06.2024 10:00 ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2420 Явен 24641.80 лв.
Документи: Документация 2420.rar
Резултати: protokol obekt 2420.pdf Заповед класиране - об.2420.doc
Процедура № EТ05027 е прекратена!
EТ05027 ДГС Кипилово 07.06.2024 09:30 ТП ДГС Кипилово / Обект №: 2406-1 Явен 53770.00 лв.
Документи: Протокол 1 07.06.docx ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ ! 2406-1.docx договор проект 2406-1.doc ЗАПОВЕД ОТКРИВАНЕ 2406-1.docx ЗАЯВЛЕНИЕ 2406-1.doc ПРОГНОЗНО об. 2406-1.xls Декларация по чл. 74, ал. 3 - 2406-1.doc Декларация по чл.18, ал.1, т.3 - 2406-1.docx
Резултати: Заповед прекратяване 2406-1 07.06.24.doc
EТ05025 ДГС Кости 06.06.2024 14:00 ТП ДГС Кости / Обект №: 2401-2 Явен 17460.00 лв.
Документи: 8_Декларация 74-5 Наредбата.doc 9_Протокол от оглед.doc 6_Декларация за съгласие с клаузите на проекто договора.docx 7_Декларация по 58 от Наредбата.doc 5_Проект на договор.doc 4_Тръжни условия.doc 3_Заявление за участие.doc 2_Заповед откриване прогнозна ВФ 2401-2 - ЗЗЛД.pdf 1_Одобрен график ЮИДП – ЗЗЛД.pdf
Резултати: 14_Протокол за договор 2401-2 - ЗЗЛД.pdf 13_Заповед класиране_2414-2 - ЗЗЛД.pdf 12_Протокол ET05025 - ЗЗЛД.pdf
EТ05021 ДГС Маджарово 06.06.2024 14:00 ТП ДГС Маджарово / Обект №: 2408 Явен 20772.00 лв.
Документи: Проекто-договор н.docx Ценово предложение.docx Заповед за откриване ел. конкурс 2408.pdf Заявление за участие.docx Конкурсни условия сеч 2408.pdf Декларация 1.doc Декларация 2.docx
Резултати: Заповед спечелил добив 2408.pdf Протокол об.2408.pdf
EТ05024 ДГС Кости 06.06.2024 13:30 ТП ДГС Кости / Обект №: 2414-2 Явен 4770.00 лв.
Документи: 9_Протокол от оглед 2414-2.doc 6_Декларация за съгласие с клаузите на проекто договора 2414-2.docx 5_Проект на договор 2414-2.doc 4_Тръжни условия 2414-2.doc 3_Заявление за участие 2414-2.doc 2_Заповед откриване прогнозна ВФ 2414-2 - ЗЗЛД.pdf 1_Одобрен график ЮИДП - ЗЗЛД 2414-2.pdf 9_Протокол от оглед.doc 8_Декларация 74-5 Наредбата.doc 7_Декларация по 58 от Наредбата.doc 6_Декларация за съгласие с клаузите на проекто договора.docx 5_Проект на договор.doc 4_Тръжни условия.doc 3_Заявление за участие.doc 2_Заповед откриване прогнозна ВФ 2404-2 - ЗЗЛД.pdf 1_Одобнен график ЮИДП –ЗЗЛД.pdf
Резултати: 14_Протокол за договор 2414-2 - ПРАВИЛЕН.pdf 14_Протокол за договор 2414-2 - ЗЗЛД.pdf 13_Заповед класиране_2414-2 - ЗЗЛД.pdf 12_Протокол ET05024 - ЗЗЛД.pdf
EТ05023 ДГС Кости 06.06.2024 11:30 ТП ДГС Кости / Обект №: 2404-2 Явен 13900.00 лв.
Документи: 8_Декларация 74-5 Наредбата.doc 9_Протокол от оглед.doc 7_Декларация по 58 от Наредбата.doc 5_Проект на договор.doc 6_Декларация за съгласие с клаузите на проекто договора.docx 4_Тръжни условия.doc 3_Заявление за участие.doc 2_Заповед откриване прогнозна ВФ 2404-2 - ЗЗЛД.pdf 1_Одобнен график ЮИДП –ЗЗЛД.pdf
Резултати: 13_Заповед прекратяване_2404-2 - ЗЗЛД.pdf 12_Протокол ET05023 – ЗЗЛД.pdf
EТ05022 ДГС Кости 06.06.2024 11:00 ТП ДГС Кости / Обект №: 2024-05 Явен 12593.20 лв.
Документи: 8_Протокол от оглед 2024-05.doc 5_Проект на договор 2024-05.doc 6_Декларация по 58 от Наредбата.doc 7_Декларация 74-3 Наредбата.doc 4_Тръжни условия_2024-05.doc 3_Заявление за участие 2024-05.doc 2_Заповед за откриване 2024-05 - ЗЗЛД.pdf 1_Одобрен график ЮИДП - ЗЗЛД.pdf
Резултати: 12_Заповед прекратяване_2024-05 - ЗЗЛД.pdf 11_Протокол ET05022 – ЗЗЛД.pdf
EТ05020 ДЛС Несебър 06.06.2024 10:30 ТП ДЛС Несебър / Обект №: 2405-3 Таен 82355.60 лв.
Документи: проекто-договор.docx ценово предложение.docx условия.docx заявление.docx заповед заличен подпис директор1.docx декларация конфидециална.docx декл.по чл.18 ал.1 т.3 за ЮЛ.docx grafik za prodajba.xls opis2405-3 еlektronen.xls
Резултати: ЗАПОВЕД ПРЕКР. 2405-3.doc ЗАПОВЕД КОМИСИЯ - 2405-3.doc
EТ05026 ДГС Казанлък 06.06.2024 10:00 ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2419 Явен 21166.22 лв.
Документи: Документация 2419.rar
Резултати: Protokol 2419.pdf Заповед класиране - об.2419.doc
EТ05003 ДГС Гурково 05.06.2024 14:00 ТП ДГС Гурково / Обект №: 244126 Явен 9478.00 лв.
Документи: Договор об. № 244126.zip протокол документи-244126.zip Протокол комисия об. № 244126-продажба.zip 244126 ел. търг МП.zip
Резултати: Заповед класиране ел. търг обект № 244126.zip
EТ05002 ДГС Гурково 05.06.2024 13:30 ТП ДГС Гурково / Обект №: 244126 Явен 18963.00 лв.
Документи: Договор об. № 244126.zip протокол документи-244126.zip Протокол комисия об. № 244126.zip Обект № 244126.zip
Резултати: Заповед класиране -244126.zip
EТ05001 ДГС Гурково 05.06.2024 13:00 ТП ДГС Гурково / Обект №: 244125 Явен 106692.00 лв.
Документи: Договор об. № 244125.zip протокол документи-244125.zip Протокол комисия об. № 244125.zip Обект № 244125.zip
Резултати: Заповед класиране -244125.zip
EТ05019 ДГС Айтос 05.06.2024 11:30 ТП ДГС Айтос / Обект №: Ел.т.17 Таен 8079.70 лв.
Документи: 1041.pdf Ел.търг с еднократно ценово предложение Ел.т17-дърв.от склад.rar
Резултати: zapoved klasirane-zali4en.docx Заличен протокол.pdf
EТ05018 ДГС Айтос 05.06.2024 11:00 ТП ДГС Айтос / Обект №: Ел.т.16 Таен 18749.75 лв.
Документи: график.pdf Ел.търг с еднократно ценово предложение Ел.т16-дърв.от склад.rar
Резултати: zapoved klasirane-zali4en.docx Заличен протокол.pdf
EТ05015 ДГС Ивайловград 04.06.2024 15:30 ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2420 Явен 53200.00 лв.
Документи: ЗАПОВЕД ОБЕКТ 2420 МФ.doc Проекто-договор 2420.docx Ценово предложение.docx Заявление за участие.docx Декларация 1.doc Декларация 2.docx ЗАПОВЕД ОБЕКТ 2420 МФ.doc Конкурсни условия 2420 МФ.doc
Резултати: по-06-19.pdf ЗАПОВЕД СПЕЧЕЛИЛ добив 2420.pdf РД-10-142.pdf
EТ05017 ДГС Сливен 04.06.2024 15:00 ТП ДГС Сливен / Обект №: 2431 Явен 23418.00 лв.
Документи: Протокол ET05017.pdf Заповед за назначаване на комисия 2431.pdf 7) Приложение 5 проект на договор.doc 6) Приложение 4 - ценова оферта.doc 5) Приложение 3.doc 4) Приложение 2.doc 3) Приложение 1.doc 1) Заповед за откриване.pdf 2) Условия.doc технологични планове 2431.rar
Резултати: Протокол 2.pdf Уведомително писмо ДЕНДРО ГРУП.pdf Заповед за класиране 2431.pdf
EТ05014 ДГС Ивайловград 04.06.2024 14:30 ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2416 Явен 140138.00 лв.
Документи: ЗАПОВЕД ОБЕКТ 2416-ТК.doc Образец 1 - декларация (1).doc Образец 2 - декларация (2).doc проекто договор 2416- КТ.doc Условия 2416-ТК.doc
Резултати: РД-10-141.pdf ПО-06-18.pdf ЗАПОВЕД СПЕЧЕЛИЛ 2416 ТК.pdf