slide

Гoрска сертификация | ДЛС Несебър

Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП ДЛС „Несебър“.
Файл
Добавен
02.11.2021 / ДЛС Несебър
Доклад от извършения мониторинг в периода януари - декември 2020г.
Файл
Добавен
11.06.2021 / ДЛС Несебър
Уведомление за ГСД през 2021 г.
Файл
Добавен
20.04.2021 / ДЛС Несебър
Покана за неприсъствени консултации със ЗС
Файл
Добавен
20.04.2021 / ДЛС Несебър
Анализ на дейността на ДЛС Несебър
Файл
Добавен
20.04.2021 / ДЛС Несебър
Доклад трудови злополуки 2020-21 г.
Файл
Добавен
19.04.2021 / ДЛС Несебър
Уведомление до заинтересованите страни за ГСД през 2020 г.
Файл
Добавен
12.02.2020 / ДЛС Несебър
Доклад за изпълнението на изискванията за безопасност и здраве при работа/2019-20
Файл
Добавен
14.01.2020 / ДЛС Несебър
Анализ на положителните и отрицателните екологични и социални външни ефекти от дейността на ТП ДЛС "Несебър"
Файл
Добавен
13.09.2019 / ДЛС Несебър
Проект на анализ на положителните и отрицателните екологични и социални ефекти от дейността на ТП ДЛС "Несебър"
Файл
Добавен
13.09.2019 / ДЛС Несебър
Резюме на доклад за извършения мониторинг на ГВКС на територията на ТП ДЛС "Несебър" през 2018 г.
Файл
Добавен
13.09.2019 / ДЛС Несебър
Покана за участие на заинтересованите страни
Файл
Добавен
13.09.2019 / ДЛС Несебър
Уведомление до заинтересованите страни за ГСД през 2019 г
Файл
Добавен
24.01.2019 / ДЛС Несебър
FSC петък, 2018 г.
Файл
Добавен
26.09.2018 / ДЛС Несебър
Годишен сертификационен одит, 2018 г.
Файл
Добавен
21.09.2018 / ДЛС Несебър
Уведомление до заинтересованите страни-резюме на доклад за ГВКС, 2018 г.
Файл
Добавен
20.08.2018 / ДЛС Несебър
Резюме на доклад за ГВКС,2018 г.
Файл
Добавен
20.08.2018 / ДЛС Несебър
Проекто-доклад за гори с висока консервационна стойност на територията на ТП ДЛС "Несебър"
Файл
Добавен
31.07.2018 / ДЛС Несебър
Актуализация на доклада за "Гори с висока консервационна стойност на е=територията на ТП ДЛС "Несебър"
Файл
Добавен
31.07.2018 / ДЛС Несебър
Оценка на въздействието от ГСД
Файл
Добавен
12.07.2018 / ДЛС Несебър