slide

Гoрска сертификация

Уведомление до заинтересованите страни за ГСД през 2019 г
Файл
Добавен
24.01.2019 / ДЛС Несебър
FSC петък, 2018 г.
Файл
Добавен
26.09.2018 / ДЛС Несебър
Годишен сертификационен одит, 2018 г.
Файл
Добавен
21.09.2018 / ДЛС Несебър
Уведомление до заинтересованите страни-резюме на доклад за ГВКС, 2018 г.
Файл
Добавен
20.08.2018 / ДЛС Несебър
Резюме на доклад за ГВКС,2018 г.
Файл
Добавен
20.08.2018 / ДЛС Несебър
Проекто-доклад за гори с висока консервационна стойност на територията на ТП ДЛС "Несебър"
Файл
Добавен
31.07.2018 / ДЛС Несебър
Актуализация на доклада за "Гори с висока консервационна стойност на е=територията на ТП ДЛС "Несебър"
Файл
Добавен
31.07.2018 / ДЛС Несебър
Оценка на въздействието от ГСД
Файл
Добавен
12.07.2018 / ДЛС Несебър
До всички заинтересовани страни-Проучване за въздействието от ГСД върху социалната и природната среда.
Файл
Добавен
04.06.2018 / ДЛС Несебър