Инвентаризация разсадници

Резултати от извършена инвентаризация разсадник
Файл
Добавен
27.01.2020 / ДЛС Несебър
ценоразпис разсадници
Файл
Добавен
21.03.2019 / ДЛС Несебър
Анализ
Файл
Добавен
21.03.2019 / ДЛС Несебър
приложение 15
Файл
Добавен
21.03.2019 / ДЛС Несебър
Приложение 16- разсадник Поморие, разсадник Порой
Файл
Добавен
21.03.2019 / ДЛС Несебър
Приложение 20 -разсадник Порой, разсадник Поморие
Файл
Добавен
21.03.2019 / ДЛС Несебър
Приложение 20-Порой/2017 г.
Файл
Добавен
17.11.2017 / ДЛС Несебър
Приложение 20- Поморие/2017 г.
Файл
Добавен
17.11.2017 / ДЛС Несебър
Приложение 16-Порой/2017 г.
Файл
Добавен
17.11.2017 / ДЛС Несебър
Приложение 16-Поморие/2017 г.
Файл
Добавен
17.11.2017 / ДЛС Несебър
Приложение 15/2017 г.
Файл
Добавен
17.11.2017 / ДЛС Несебър
Анализ 2017 г.
Файл
Добавен
17.11.2017 / ДЛС Несебър
Есенна инвентаризация 2016 г.
Файл
Добавен
30.01.2017 / ДЛС Несебър