Контакти

Работно време:
От 08:30 до 17:00 часа

Седалище и адрес на управление:
Адрес: гр. Несебър, п.к 8230 ул. „Дюни” 21

e-mail : dlsnesebur@uidp-sliven.com http://www.nessebarhunt.com
тел. 0554/ 4 33 83
факс