slide

Контакти

Работно време:
От 08:30 до 17:00 часа
Седалище и адрес на управление:
гр. Несебър, п.к 8230 ул. „Дюни” 21
e-mail:
dlsnesebur@uidp-sliven.com http://www.nessebarhunt.com
телефон:
0554/ 4 33 83
факс: