ДЛС Несебър участва в изложба на паднали рога в ДЛС Воден – Ири Хисар

На 21.04.2017 г. се проведе изложение на паднали рога на територията на ДЛС Воден- Ири Хисар. Наред с ловните стопанства Воден, Правец, Каракуз, Сеслав и Росица, удоволствието да представи падналите еленови рога от последните години имаше и ДЛС Несебър. От нашето стопанство бяха изложени общо 62 рога, 25 от които чифтове, паднали от свободно и полусвободно стопанисваните благородни елени. Една от целите на нашето участие в събитието беше да покажем ценния ген, който носят животните в местообитанията на територията на стопанството, както и запазването им чрез правилното стопанисване. Друга цел беше съпоставката на рогата от настоящето с тези от годините, в които ловното стопанство е било най- силно. На лице са подобнитe размери, които достигат рогата от последните години. Представени бяха рога от животни, на които тепърва им предстои кулминация, такива в кулминация и такива преминали я. Проследяват се животни от добрата ни популация в различни възрасти, което е важно за правилната насока в стопанисването. Факт е , че повечето от рогата са от животни, които все още са живи и обитават ловните райони на територията ни. Ние се гордеем с животните, които стопанисваме. Ще работим за запазване на техните местообитания и тях самите от тези, които използват думата ползване, вместо думата стопанисване. Изказваме благодарности на домакините за поканата и перфектната организация на събитието.Благодарим и на специалистите, които оцениха информацията, дадена от нашите трофеи. Не на последно място и на стопанствата, с които обменихме опит, тактики и методи в правилната посока на направлението, в което сме поели заедно.