Отличия за участие в „Моят разказ за гората“

Днес, 26.06.2020 г. бяха отличени всички участници в творческото предизвикателство на тема „Моят разказ за гората“, посветено на Седмица на гората, 2020 г. Всяка година, структурите на МЗХГ в областта на горското стоапанисване, организират различни мероприятия по повод седмицата на гората. През тази година, заради наложилите се обстоятелства около Covid-19, успоредно с дистанционното обучение и мероприятията по честването и преминаха „онлайн“. На електронната поща на ДЛС „Несебър“ пристигнаха много рисунки и разкази на тема „Моят разказ за гората“. На белите листове децата бяха пресъздали с рисунки и думи, своите мисли, чувства и преживявания в гората. Ръководството на ДЛС „Несебър“ отличи Димитър Райнов, Лора Каракашева, Кристелина Лекова, Александра Радева, Яна Райковска и Зорница Георгиева с почетни грамоти. Също така те и всички останали участници получиха подаръци за ентусиазма и старанието си. Благодарим на децата и на техните родители и възпитатели, че въпреки утежнената обстановка, те успяха да намерят начин да стигнат до природата.
Още от събитието, можете да намерите на www.nessebarhunt.com