Седмица на гората, 2021 г.

Честит празник на всички лесовъди и служители в системата на горите и на всички, които обичат природата и ценят гората!
Гората е здраве!
От ДЛС Нeсебър