Годишен план за ползване на дървесина

Годишен план за ползване на дървесина за 2020г.
Файл
Добавен
30.01.2020 / ДЛС Несебър
Одобрен годишен план за ползване на дървесина през 2020г. ТП 'ДЛС НЕСЕБЪР"
Файл
Добавен
11.11.2019 / ДЛС Несебър
Одобрен годишен план за ползване на дървесина на ТП "ДЛС Несебър" през 2019г.
Файл
Добавен
14.11.2018 / ДЛС Несебър
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ЗА 2018 ГОДИНА
Файл
Добавен
16.11.2017 / ДЛС Несебър
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА НА ТП " ДЛС НЕСЕБЪР" ЗА 2017Г.
Файл
Добавен
14.11.2016 / ДЛС Несебър