Процедури

Процедура № 1142 на ДЛС Несебър

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Несебър
Първа дата 26.06.2017
Втора дата
Начална цена 30,471.80 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Документация за повеждане на търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина от пакет № 1710-1, находяща се на временни складове на територията на ТП ДЛС "Несебър".

Данни за дървесината

Обект/и № пакет № 1710-1
Дървесен вид бл
Едра 154.78 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 154.78 куб.м.