Процедура № 1142 на ДЛС Несебър

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДЛС Несебър 26.06.2017 30,471.80 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Търг с тайно наддаване Документация за повеждане на търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина от пакет № 1710-1, находяща се на временни складове на територията на ТП ДЛС "Несебър".

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
пакет № 1710-1 бл 154.78 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 154.78 куб.м.