Процедури

Процедура № 1171 на ДЛС Несебър

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Несебър
Първа дата 07.07.2017
Втора дата
Начална цена 102,911.43 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за повеждане на процедура чрез открит конкурс за извършване на услуга - "добив на дървесина" от обект № 1711, група №11, в ТП ДЛС "Несебър".

Данни за дървесината

Обект/и № обект № 1711, група №11
Дървесен вид бл,цр,избк,чб,срлп,гбр,клен,мждр
Едра 429 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 978 куб.м.
За огрев 3606 куб.м.
ОЗМ 194 куб.м.
Всичко 5207 куб.м.