Процедури

Процедура № 1292 на ДЛС Несебър

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Несебър
Първа дата 14.08.2017
Втора дата
Начална цена 10,307.55 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Таен търг
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина - пакет № 1706-1.

Данни за дървесината

Обект/и № 1706-1
Дървесен вид чб
Едра 135.93 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 135.93 куб.м.