Процедура № 1292 на ДЛС Несебър

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДЛС Несебър 14.08.2017 10,307.55 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Профил на купувача Таен търг Търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина - пакет № 1706-1.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
1706-1 чб 135.93 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 135.93 куб.м.