Процедури

Процедура № 1317 на ДЛС Несебър

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Несебър
Първа дата 14.09.2017
Втора дата
Начална цена 80,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Открита процедура
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открита процедура
Предмет Доставка на нетна активна електрическа енергия.

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.