Процедури

Процедура № 1458 на ДЛС Несебър

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Несебър
Първа дата 23.10.2017
Втора дата
Начална цена 3,163.15 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Таен търг
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина - пакет № 1707-1.

Данни за дървесината

Обект/и № 1707-1
Дървесен вид избк
Едра 40.89 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 40.89 куб.м.