Процедура № 1458 на ДЛС Несебър

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДЛС Несебър 23.10.2017 3,163.15 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Таен търг Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина - пакет № 1707-1.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
1707-1 избк 40.89 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 40.89 куб.м.