Процедура № 1670 на ДЛС Несебър

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДЛС Несебър 05.01.2018 35,000.00 лв. без ДДС Обществени поръчки/Профил на купувача Профил на купувача Открита процедура Доставка на 100 тона царевица на зърно за нуждите на ТП"ДЛС Несебър" за срок от 12 месеца

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.