Процедури

Процедура № 1670 на ДЛС Несебър

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Несебър
Първа дата 05.01.2018
Втора дата
Начална цена 35,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Обществени поръчки/Профил на купувача
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открита процедура
Предмет Доставка на 100 тона царевица на зърно за нуждите на ТП"ДЛС Несебър" за срок от 12 месеца

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.