Процедури

Процедура № 1807 на ДЛС Несебър

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Несебър
Първа дата 12.02.2018
Втора дата
Начална цена 100,502.70 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Таен търг
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина - пакет № 1808-1.

Данни за дървесината

Обект/и № 1801-1
Дървесен вид бл
Едра 384.52 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 384.52 куб.м.