Процедури

Процедура № 1867 на ДЛС Несебър

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Несебър
Първа дата 27.02.2018
Втора дата
Начална цена 23,273.33 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за определяне на изпълнител за извършване на услуга " добив на дървесина" от ДГТ за обект №1803, група 3.

Данни за дървесината

Обект/и № обект 1803,група 3
Дървесен вид бб,чб
Едра 493 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 579 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1072 куб.м.