Процедури

Процедура № 1895 на ДЛС Несебър

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Несебър
Първа дата 07.03.2018
Втора дата
Начална цена 74,094.51 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за определяне на изпълнител за извършване на услуга " добив на дървесина" от ДГТ за обект №1807, група 7.

Данни за дървесината

Обект/и № 1807
Дървесен вид бл,чб,цр,здб,избк,мждр,гбр,клен,кгбр
Едра 237 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 434 куб.м.
За огрев 2617 куб.м.
ОЗМ 193 куб.м.
Всичко 3481 куб.м.