Процедури

Процедура № 1903 на ДЛС Несебър

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Несебър
Първа дата 12.03.2018
Втора дата
Начална цена 70,272.24 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за определяне на изпълнител за извършване на услуга " добив на дървесина" от ДГТ за обект №1804, група 4.

Данни за дървесината

Обект/и № 1804
Дървесен вид бл,чб,бб,здгл,мждр,пл.ясен,избк,цр,гбр,срлп,здб
Едра 118 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 1027 куб.м.
За огрев 1667 куб.м.
ОЗМ 341 куб.м.
Всичко 3153 куб.м.