Процедури

Процедура № 1924 на ДЛС Несебър

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Несебър
Първа дата 16.03.2018
Втора дата
Начална цена 28,967.95 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Таен търг
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина - пакет № 1711-2 и пакет №1802-1.

Данни за дървесината

Обект/и № 1802-1; 1711-2
Дървесен вид бл.
Едра 162.15 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 162.15 куб.м.