Процедура № 1924 на ДЛС Несебър

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДЛС Несебър 16.03.2018 28,967.95 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Таен търг Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина - пакет № 1711-2 и пакет №1802-1.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
1802-1; 1711-2 бл. 162.15 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 162.15 куб.м.