Процедура № 194 на ДЛС Несебър

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДЛС Несебър 25.08.2016 30.08.2016 12,278.17 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина, находяща се на временни складове на територията на ТП ДЛС "Несебър".

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
1608-1 бл 64.30 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 28.94 куб.м. 93.24 куб.м.