Процедури

Процедура № 2 на ДГС Тича

Данни за процедурата

Поделение ДГС Тича
Първа дата 01.07.2016
Втора дата 05.07.2016
Начална цена
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с явно наддаване
Предмет Продажба на прогнозни количества дървесина на корен от обекти 16010,16011,16012,по обособени позиции в териториалния обхват на ТП ДГС Тича първа дата 01,07,2016 втора дата 05,07,2016

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.