Процедури

Процедура № 2160 на ДЛС Несебър

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Несебър
Първа дата 19.06.2018
Втора дата
Начална цена 49,150.07 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за определяне на изпълнител за извършване на услуга " добив на дървесина" от ДГТ за обект №1808, група 8.

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид бл,чб,здб,избк,чб,кгбр,гбр,клен,мждр
Едра 171 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 385 куб.м.
За огрев 1782 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 2338 куб.м.