Процедура № 2351 на ДЛС Несебър

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДЛС Несебър 03.09.2018 17,551.04 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Профил на купувача Таен търг
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина - пакет № 1711-3.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
1711-3 гбр,клен,мждр,цр 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 278.72 куб.м. 0 куб.м. 278.72 куб.м.