Процедури

Процедура № 2606 на ДЛС Несебър

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Несебър
Първа дата 14.12.2018
Втора дата
Начална цена 42,540.92 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за определяне на изпълнител за извършване на услуга " добив на дървесина" от ДГТ за обект №1902, група 2.

Данни за дървесината

Обект/и № 1902
Дървесен вид бл,чб,срлп,пл.ясен,гбр
Едра 295 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 725 куб.м.
За огрев 574 куб.м.
ОЗМ 87 куб.м.
Всичко 1681 куб.м.