Процедури

Процедура № 2902 на ДЛС Несебър

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Несебър
Първа дата 25.03.2019
Втора дата
Начална цена 103,980.66 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за определяне на изпълнител за извършване на услуга " добив на дървесина" от ДГТ за обект №1903, група 3.

Данни за дървесината

Обект/и № 1903
Дървесен вид бл,чб,срлп,цр,гбр,избк,мждр,клен
Едра 268 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 1313 куб.м.
За огрев 2508 куб.м.
ОЗМ 43 куб.м.
Всичко 4132 куб.м.