Процедури

Процедура № 2911 на ДЛС Несебър

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Несебър
Първа дата 01.04.2018
Втора дата
Начална цена 67,009.59 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за определяне на изпълнител за извършване на услуга " добив на дървесина" от ДГТ за обект №1905, група 5

Данни за дървесината

Обект/и № 1905
Дървесен вид бл,цр,чб,срлп,кгбр,мждр
Едра 277 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 169 куб.м.
За огрев 2142 куб.м.
ОЗМ 158 куб.м.
Всичко 2746 куб.м.