Процедури

Процедура № 2913 на ДЛС Несебър

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Несебър
Първа дата 01.04.2019
Втора дата
Начална цена 93,038.09 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за определяне на изпълнител за извършване на услуга " добив на дървесина" от ДГТ за обект №1907, група 7

Данни за дървесината

Обект/и № 1907
Дървесен вид чб,бб,бл,цр,гбр,избк,из.горун
Едра 491 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 749 куб.м.
За огрев 2026 куб.м.
ОЗМ 331 куб.м.
Всичко 3597 куб.м.