Процедури

Процедура № 3 на ДГС Твърдица

Данни за процедурата

Поделение ДГС Твърдица
Първа дата 30.06.2016
Втора дата 04.07.2016
Начална цена 38,164.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата явен търг
Предмет продажба на прогнозни количества дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № 1152-2
Дървесен вид бб,здгл,бк,яв,трп
Едра 100 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 475 куб.м.
ОЗМ 25 куб.м.
Всичко 600 куб.м.