Процедури

Процедура № 3288 на ДЛС Несебър

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Несебър
Първа дата 19.07.2019
Втора дата
Начална цена 1,482.40 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Договаряне
Предмет Договаряне за продажба на добита дървесина, находяща се на временни складове на територията на ТП ДЛС "Несебър", Пакет № 1903-2.

Данни за дървесината

Обект/и № Пакет № 1903-2
Дървесен вид чб
Едра 16.8 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 16.8 куб.м.