Процедура № 3459 на ДЛС Несебър

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДЛС Несебър 21.10.2019 4,264.00 лв. без ДДС Публично състезание Профил на купувача Открита процедура "Услуги сързани със селското стопанство - оран, сеитба и дисковане на дивечови ниви" - 149 дка

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.