Процедури

Процедура № 3459 на ДЛС Несебър

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Несебър
Първа дата 21.10.2019
Втора дата
Начална цена 4,264.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Публично състезание
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открита процедура
Предмет "Услуги сързани със селското стопанство - оран, сеитба и дисковане на дивечови ниви" - 149 дка

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.