Процедури

Процедура № 3540 на ДЛС Несебър

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Несебър
Първа дата 09.12.2019
Втора дата
Начална цена 63,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Открита процедура
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открита процедура
Предмет "Доставка на фуражна царевица - 180 тона

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.