Процедури

Процедура № 3605 на ДЛС Несебър

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Несебър
Първа дата 08.01.2020
Втора дата
Начална цена 12,600.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Открита процедура
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открита процедура
Предмет Доставка чрез закупуване на 50 тона груб фураж-люцерна,балова, за подхранване на дивеча

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.