Процедури

Процедура № 3744 на ДЛС Несебър

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Несебър
Първа дата 23.12.2019
Втора дата
Начална цена 37,339.44 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за определяне на изпълнител за извършване на услуга " добив на дървесина" от ДГТ за обект №2001 , група 1.

Данни за дървесината

Обект/и № 2001
Дървесен вид чб,бб, бл,чр,гбр
Едра 263 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 452 куб.м.
За огрев 759 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1474 куб.м.