Процедури

Процедура № 3745 на ДЛС Несебър

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Несебър
Първа дата 23.12.2019
Втора дата
Начална цена 94,396.06 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за определяне на изпълнител за извършване на услуга " добив на дървесина" от ДГТ за обект №2002, група 2.

Данни за дървесината

Обект/и № 2002
Дървесен вид бл,чб,срлп,цр,гбр,избк,мждр,клен,бб,кпрс
Едра 256 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 2897 куб.м.
За огрев 705 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 3858 куб.м.