Процедури

Процедура № 3781 на ДЛС Несебър

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Несебър
Първа дата 02.01.2020
Втора дата
Начална цена 39,623.20 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Договаряне
Предмет Договаряне за продажба на добита дървесина, находяща се на временни складове на територията на ТП ДЛС "Несебър", Пакет № 1902-1.

Данни за дървесината

Обект/и № 1902-1
Дървесен вид бл
Едра 236 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 236 куб.м.