Процедури

Процедура № 4068 на ДЛС Несебър

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Несебър
Първа дата 30.03.2020
Втора дата
Начална цена 62,332.57 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открита процедура
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за определяне на изпълнител за извършване на услуга " добив на дървесина" от ДГТ за обект №2005, група 5.

Данни за дървесината

Обект/и № 2005
Дървесен вид ЧБ,ИЗБК,ЦР,БЛ,ГБР
Едра 195 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 195 куб.м.
За огрев 2026 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 2416 куб.м.