Процедури

Процедура № 4098 на ДЛС Несебър

Процедура № 4098 на ДЛС Несебър от 15.04.2020 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Несебър
Първа дата 15.04.2020
Втора дата
Начална цена 32,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Открита процедура
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открита процедура
Предмет „Техническо обслужване – основен, текущ ремонт и профилактика на автомобилите собственост на ТП”ДЛС – Несебър, както и доставка на резервни части необходими за техническото обслужване“

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.