Процедура № 4391 на ДЛС Несебър

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДЛС Несебър 10.07.2020 12,600.00 лв. без ДДС Открита процедура Профил на купувача Открита процедура
Предмет ""Доставка чрез закупуване на 50 тона груб фураж за нуждите на ТП ДЛС Несебър"

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.