Процедури

Процедура № 4791 на ДЛС Несебър

Процедура № 4791 на ДЛС Несебър от 26.11.2020 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Несебър
Първа дата 26.11.2020
Втора дата
Начална цена 135,433.59 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Добив на дървесина от Обект № 2102, група № 2, КЛФ - 2021 г., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДЛС-Несебър"

Данни за дървесината

Обект/и № 2102
Дървесен вид ЧБ,ББ,ГБР,ЦР,БЛ
Едра 498 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 3462 куб.м.
За огрев 1240 куб.м.
ОЗМ 254 куб.м.
Всичко 5454 куб.м.