Процедури

Процедура № 5146 на ДЛС Несебър

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Несебър
Първа дата 15.03.2020
Втора дата
Начална цена 45,786.21 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Добив на дървесина от обект № 2109, от КЛФ - 2021 г., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДЛС-Несебър"

Данни за дървесината

Обект/и № 2109
Дървесен вид бл,цр,бб,гбр,срлп,избк,изгор
Едра 40 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 27 куб.м.
За огрев 1570 куб.м.
ОЗМ 1422 куб.м.
Всичко 1779 куб.м.