Процедури

Процедура № 5213 на ДЛС Несебър

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Несебър
Първа дата 01.04.2021
Втора дата
Начална цена 39,696.57 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет „Добив на дървесина” от ДГТ за oбект № 2111, група № 11, от КЛФ – 2021 г., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДЛС-Несебър”,

Данни за дървесината

Обект/и № 2111
Дървесен вид бл,цр,гбр,срлп,мждр, кгбр
Едра 5 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 1 куб.м.
За огрев 1509 куб.м.
ОЗМ 37 куб.м.
Всичко 1552 куб.м.