Процедури

Процедура № 5283 на ДЛС Несебър

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Несебър
Първа дата 26.04.2021
Втора дата
Начална цена 36,115.88 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет „Добив на дървесина” от обект № 2112, група № 12 – ДГТ, на територията на „Югоизточно държавно предприятие” ДП – гр. Сливен, Териториално поделение „ДЛС-Несебър”

Данни за дървесината

Обект/и № 2112
Дървесен вид бл,цр,гбр
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 1399 куб.м.
ОЗМ 15 куб.м.
Всичко 1414 куб.м.