Процедура № 5644 на ДЛС Несебър

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДЛС Несебър 28.10.2021 10,582.10 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Профил на купувача Открит конкурс
Предмет Добив на дървесина от обект № 2113 от КЛФ - 2021 г., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДЛС-Несебър"

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2113 цр, бл, срлп 2 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 8 куб.м. 385 куб.м. 18 куб.м. 413 куб.м.